Mezőgazdasági szakoktató BSc

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BSc, mesterszak/MSc, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulásával párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség.

Egyetemünkön közel három évtizede 1977 óta folyik mezőgazdasági szakoktatók képzése, mely bő egy évtizede (1995-ben) igazodva a társadalmi elvárásokhoz, igényekhez kibővült szakmai tartalommal emelkedett a főiskolai képzés megfelelő szintjére. A mezőgazdasági szakoktató BSc képzésben szerzett oklevél lehetőséget biztosít a végzettek számára az induló, agrár-mérnöktanár MSc szakra való jelentkezésre is. A mesterképzésben elért kiváló eredmény, pedig utat nyithat a neveléstudomány területén akkreditált doktori képzésben történő részvételre, mely az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának keretében intézetünkkel konzorciumi formában együttműködve folyik.

Dr. Gombos Norbert
egyetemi docens, szakvezető

 

Mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak:

Szakképzettség: mezőgazdasági szakoktató … szakirányon
Szakirányok: mezőgazdasági; kertészeti; mezőgazdasági gépészeti
Képzési terület: agrár
Képzési ág: mezőgazdasági
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (220.000 Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

 

A szakoktató-képzés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a gyakorlati oktatás tervezésére, szervezésére, vezetésére valamint oktatási tevékenységre való felkészítés, amely kiterjed a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások, valamint a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A képzés része a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és a munkaerő-piaci átképzés gyakorlati képzési feladataira, a közoktatás gyakorlati képzési feladataira való felkészítés is.

A szakra csak az jelentkezhet, aki megfelelő, a szakmacsoportba tartozó érettségi bizonyítvánnyal, vagy OKJ-s szakképesítéssel is rendelkezik.

A nappali és levelező képzési idő hat + egy félév. A pedagógiai tantárgyak oktatása megfelel a pedagógusképzés egységes követelményrendszerének. A hallgatók a következő szakirányok közül választhatnak:

  • Mezőgazdasági szakirány: A növénytermesztő és az állattenyésztő szakterületekhez kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatására készít fel;
  • Kertészeti szakirány: A szőlő- és gyümölcstermesztés, a zöldségtermesztés, a dísznövény kertészet, valamint a táj- és parképítés szakterületeihez kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatására készít fel;
  • Mezőgazdasági gépészeti szakirány: A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek üzemeltetéséhez és javításához kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatására készít fel.

 

Karrier

"Gyönyörű környezet, kiváló oktatási színvonal, közvetített értékek. Ez alapozta meg számomra a jövőképet a tudomány világához vezető úton.”"

Kormány Béla,
volt szakoktató hallgatónk, jelenleg doktorandusz

 

Az egyetemi életről:

Mikor véget ért az egyetem, bevallom Neked őszintén, a ballagás után hetekig sírtam…Miért? Tudod, hogy nem vagyok túlzottan érzelgős, de életem legszebb éveit töltöttem itt. Rengeteget kirándultam, buliztam, sportoltam, de amikor kellett, odatettem magam a vizsgáknál is. A legszebb az egészben pedig az, hogy itt mindenhez találtam partnert. A Szent István Egyetemet örökre a szívembe zártam.

Bárcsak újra elsős lehetnék!

egy végzős hallgató

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság és társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1901
E-mail: Eder.Zsofia@gtk.szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/3639
E-mail: Gombos.Norbert@gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve 2017/2018 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: