Mezőgazdasági szakoktató BSc

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BSc, mesterszak/MSc, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulásával párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség.

Egyetemünkön közel három évtizede 1977 óta folyik mezőgazdasági szakoktatók képzése, mely bő egy évtizede (1995-ben) igazodva a társadalmi elvárásokhoz, igényekhez kibővült szakmai tartalommal emelkedett a főiskolai képzés megfelelő szintjére. A mezőgazdasági szakoktató BSc képzésben szerzett oklevél lehetőséget biztosít a végzettek számára az induló, agrár-mérnöktanár MSc szakra való jelentkezésre is. A mesterképzésben elért kiváló eredmény, pedig utat nyithat a neveléstudomány területén akkreditált doktori képzésben történő részvételre, mely az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának keretében intézetünkkel konzorciumi formában együttműködve folyik.

Dr. Khademi-Vidra Anikó
egyetemi docens, szakvezető

 

Mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak:

Szakképzettség: mezőgazdasági szakoktató … szakirányon
Szakirányok: mezőgazdasági; kertészeti; mezőgazdasági gépészeti
Képzési terület: agrár
Képzési ág: mezőgazdasági
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (levelezőn: 250.000 Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

 

A szakoktató-képzés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a gyakorlati oktatás tervezésére, szervezésére, vezetésére valamint oktatási tevékenységre való felkészítés, amely kiterjed a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások, valamint a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A képzés része a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és a munkaerő-piaci átképzés gyakorlati képzési feladataira, a közoktatás gyakorlati képzési feladataira való felkészítés is.

A szakra csak az jelentkezhet, aki megfelelő, a szakmacsoportba tartozó érettségi bizonyítvánnyal, vagy OKJ-s szakképesítéssel is rendelkezik.

A nappali és levelező képzési idő hat + egy félév. A pedagógiai tantárgyak oktatása megfelel a pedagógusképzés egységes követelményrendszerének. A hallgatók a következő szakirányok közül választhatnak:

  • Mezőgazdasági szakirány: A növénytermesztő és az állattenyésztő szakterületekhez kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatására készít fel;
  • Kertészeti szakirány: A szőlő- és gyümölcstermesztés, a zöldségtermesztés, a dísznövény kertészet, valamint a táj- és parképítés szakterületeihez kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatására készít fel;
  • Mezőgazdasági gépészeti szakirány: A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek üzemeltetéséhez és javításához kapcsolódó tantárgyak gyakorlati oktatására készít fel.

 

Karrier

"Gyönyörű környezet, kiváló oktatási színvonal, közvetített értékek. Ez alapozta meg számomra a jövőképet a tudomány világához vezető úton.”"

Kormány Béla,
volt szakoktató hallgatónk, jelenleg doktorandusz

 

Az egyetemi életről:

Mikor véget ért az egyetem, bevallom Neked őszintén, a ballagás után hetekig sírtam…Miért? Tudod, hogy nem vagyok túlzottan érzelgős, de életem legszebb éveit töltöttem itt. Rengeteget kirándultam, buliztam, sportoltam, de amikor kellett, odatettem magam a vizsgáknál is. A legszebb az egészben pedig az, hogy itt mindenhez találtam partnert. A Szent István Egyetemet örökre a szívembe zártam.

Bárcsak újra elsős lehetnék!

egy végzős hallgató

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság és társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/3639
E-mail:khademi.vidra.aniko@szie.hu

 

A szak mintatanterve 2017/2018 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: