Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc (kifutó képzés)

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BSc, mesterszak/MSc, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulásával párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2006-tól elindította a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki diplomát adó képzést, amelyet ajánl olyan leendő hallgatók figyelmébe, akik érdeklődnek a gazdaságtudományok, a vidéki térségek problémáinak kezeléshez kapcsolódó tudományok iránt, és komoly gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének, amely az egyetemi végzettség megszerzésének a lehetőségét is biztosítja, akár a Szent István Egyetemen belül vagy más egyetemeken.

Dr. Káposzta József
egyetemi tanár, szakvezető

 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak:

Szakképzettség: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Szakirány: agrárgazdasági; területfejlesztési
Képzési terület: agrár
Képzési ág: gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (220.000 Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

 

A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére, és ismereteiket a térségfejlesztés szolgálatába tudják állítani. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés egyetemi, második ciklusban történő folytatásához. A képzés 6 félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll. A hallgatók területfejlesztési és agrárgazdasági szakirányokon szakosodhatnak.

Naprakész információt kaphatnak a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet által koordinált Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszak, valamint az erre épülő Vidékfejlesztő mérnök MSc mesterszak tanterveiről, szakirányairól, felépítéséről.

 

Egy volt hallgató véleménye:

"A képzés során megszerzett tudás és gyakorlati tapasztalat, megalapozták szakmai karrieremet és biztos hátteret nyújtottak Európai Uniós és egyéb szakmai döntéseim meghozatalánál.”"

Dr. Velikovszky László
címzetes egyetemi tanár

 

Az egyetemi életről:

"Mikor véget ért az egyetem, bevallom Neked őszintén, a ballagás után hetekig sírtam…Miért? Tudod, hogy nem vagyok túlzottan érzelgős, de életem legszebb éveit töltöttem itt. Rengeteget kirándultam, buliztam, sportoltam, de amikor kellett, odatettem magam a vizsgáknál is. A legszebb az egészben pedig az, hogy itt mindenhez találtam partnert. A Szent István Egyetemet örökre a szívembe zártam."

Bárcsak újra elsős lehetnék…”
egy végzős hallgató

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Katona Lászlóné
Telefon: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtan és Vidékfejlesztési Intézet
2103 Gödöllő Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/2060
E-mail: Kaposzta.Jozsef@szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2016/2017 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: