Gyorsmenü

Magyar Tudomány Ünnepe 2019

SZIE GTK

 

A Magyar Tudomány Ünnepe

2019. november 4-30.

„Értékteremtőtudomány”

 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK A

”MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – 2019”

RENDEZVÉNYSOROZATON: 

 

A rendezvény címe: Multinacionális logisztikai trendek a XXI. században

A rendezvény időpontja: 2019. november 5. (kedd) 8.00-10.00

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem Budapesti Képzési Hely Budapest, Szent László út 59-61., 1131, 201. szemináriumi terem

Kapcsolattartó: Szervezési kérdések: Dr. Kozma Tímea, egyetemi docens e-mail: kozma.timea@gtk.szie.hu  telefon: 06-20-372-60-54

Tartalmi kérdések: Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens e-mail: bgyenge@interm.gtk.gau.hu telefon: 06-70-943-2235

 

A rendezvény címe: Latest researches and innovations in my country -how science contributes to the well-being of my country

A rendezvény időpontja: 2019. november 6. 10.00-13.00

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Gödöllő, GTK Kari Tanácsterem

Kapcsolattartó: Horváth-Csikós Gabriella, Horvath.Csikos.Gabriella@gtk.szie.hu, 30/280-5634

 

A rendezvény címe: Faluszemináriumi kutatóműhely: Komlóska

A rendezvény időpontja: 2019. november 12.

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. RGVI Szénay terem 

Kapcsolattartó: Nagyné Dr. Molnár Melinda nagyne.molnar.melinda@gtk.szie.hu

 

A rendezvény címe: A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása, és az ipar 4.0 térhódítása a gazdaságban

A rendezvény időpontja: 2019. november 14. 09:00-11.40

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület Kari Tanácsterem 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Kapcsolattartó: Szilágyi Tivadar CSc, egyetemi tanár, tudományos dékán-helyettes, SZIE GTK, szilagyi.tivadar@gtk.szie.hu, 06 30464 2220

 

A rendezvény címe: Konferenciaworkshop a szakfordító hallgatók kutatásaiból

A rendezvény időpontja: 2019. november 21. 12.30.

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.  315. terem

Kapcsolattartó: Veresné Valentinyi Klára (veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu)

 

A rendezvény címe:  A Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet tanszékeinek kutatásai

A rendezvény időpontja: 2019. november 21. 14:00

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. SZIE GTK TTI 4029

Kapcsolattartó: Szabo.Katalin@gtk.szie.hu

 

A rendezvény címe: A „Szabálysértési és gazdasági büntetőjogi ismeretek közgazdászoknak” című szakkönyv bemutatója

A rendezvény időpontja: 2019. november 21. (tervezett időpont) 14:00

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Gödöllő, 2100 Páter Károly út 1. GTK Kari Tanácsterem

Kapcsolattartó: Orlovits.Zsolt@gtk.szie.hu, Tel.: 06304974719

 

A rendezvény címe: A fenntartható környezetgazdálkodás kihívásai

A rendezvény időpontja: 2019. november 21. (tervezett időpont) 15:00

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Gödöllő, 2100 Páter Károly út 1. GTK Kari Tanácsterem

Kapcsolattartó: Toth.Zsuzsanna@gtk.szie.hu, Tel.: +36 30 9 131 869

 

A rendezvény címeVIII. Tradíció és Innováció: Új utakon a vidékgazdaság fejlődése

A rendezvény időpontja: 2019. november 22. (péntek) 10:00-16:00 óra

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem Gödöllői Campus 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.Szénay terem

Kapcsolattartó: Dr. Káposzta József intézeti igazgató, egyetemi tanár kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu +36-28/522-000/2063

 

A rendezvény címe: Rurális térségek a 21. században (A Tradíció és Innováció programsorozaton belül)

A rendezvény időpontja: 2019. november 22.

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. RGVI Szénay terem 

Kapcsolattartó: Nagyné Dr. Molnár Melinda nagyne.molnar.melinda@gtk.szie.hu

 

A rendezvény címe: Pályázati sikerek/ terhek rurális térségekben

A rendezvény időpontja: 2019. november 26.

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. RGVI Szénay terem

Kapcsolattartó: Nagyné Dr. Molnár Melinda nagyne.molnar.melinda@gtk.szie.hu

 

A rendezvény címe: Tanácsadás szerepe a változó gazdasági környezetben

A rendezvény időpontja: 2019. november 26.

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. 

Kapcsolattartó: Dr. Kenderfi Miklós kenderfi.miklos@gtk.szi.hu 30/858-2723

 

A rendezvény címeGyakorlati megoldások a számvitel és a pénzügy aktuális kihívásira 2019-ben

A rendezvény időpontja: 2019. november 26. 14.00-16.15

A rendezvény helyszíne: Szent István Egyetem, Gödöllő, 2100 Páter Károly út 1.Főépület II. emelet ÜTI Intézeti Könyvtár

Kapcsolattartó: Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita, 0628-52200/1747, tangl.anita@gtk.szie.hu

 

 

 

CsatolmányMéret
PDF icon https://gtk.szie.hu/sites/01._a_mesterseges_intelligencia_gyakorlati_alkalmazasa_es_az_ipar_4.0_terhoditasa_a_gazdasagban.pdf538.71 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/03._faluszeminariumi_kutatomuhely_komloska.pdf402.17 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/04._palyazati_sikerek_terhek_ruralis_tersegekben.pdf405.36 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/05._ruralis_tersegek_a_21._szazadban_a_tradicio_es_innovacio_programsorozat403.72 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/06._viii._tradicio_es_innovacio_uj_utakon_a_videkgazdasag_fejlodese.pdf405 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/07._tanacsadas_szerepe_a_valtozo_gazdasagi_kornyezetben.pdf401.66 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/08._a_tarsadalomtudomanyi_es_tanarkepzo_intezet_tanszekeinek_kutatasai.pdf400.21 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/09._konferenciaworkshop_a_szakfordito_hallgatok_kutatasaibol.pdf402.41 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/10._latest_researches_and_innovations_in_my_country.pdf398.89 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/11._gyakorlati_megoldasok_a_szamvitel_es_a_penzugy_aktualis_kihivasira_2019-485.99 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/12._a_fenntarthato_kornyezetgazdalkodas_kihivasai.pdf404.85 KB
PDF icon https://gtk-szie.hu/sites/default/files/upload/page/13._a_szabalysertesi_es_gazdasagi_buntetojogi_ismeretek_kozgazdaszoknak_cimu404.18 KB