Gyorsmenü

Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet

Tisztelt Látogató!

Küldetésünk, hogy korszerű elméleti tudásanyagon nyugvó, gyakorlatorientált képzéssel a vállalati gazdálkodás és menedzsment egyes területein versenyképes tudással vértezzük fel az Egyetem hallgatóit. Ilyen módon hozzájárulunk:

 • az Egyetem hírnevének és vonzerejének növekedéséhez,
 • a Kar szakmai elismertségének, pozíciójának és presztízsének megerősödéséhez,
 • a hallgatók pályakezdésének megalapozásához és sikeres életpályájához,
 • oktatóink szakmai fejlődéséhez és elismertségének fokozásához.

Küldetésünk megvalósulása érdekében:

 • az üzleti közgazdász képzések megalapozásában jelentős szerepet vállalunk a Vállalatgazdaságtan és számos menedzsment tantárgy oktatása, fejlesztése révén;
 • szervezzük és irányítjuk magyar és angol nyelveken a Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszakot, a magyar nyelven a Gazdálkodási és menedzsment (FOSZK) felsőoktatási szakképzési szakot, valamint az Executive MBA szakközgazdász és az Executive MBA szakirányú menedzser szakirányú továbbképzési szakokat;
 • a Kar és több társkar alap- és mesterképzési szakjain, a doktori (PhD) képzésben jelentős szerepet töltünk be szakirányok, illetve doktori alprogram vezetésével és nagyszámú szakmai tantárgy, többek között az
  • Kis- és középvállalkozások menedzsmentje,
  • Vállalkozási ismeretek,
  • Vállalkozás- és projektmenedzsment,
  • E-business,
  • Projektmenedzsment,
  • Üzleti tervezés,
  • Üzletviteli modellek és rendszerek,
  • Tervezési modellek,
  • Biztosítási ismeretek,
  • Vezetői üzleti gazdaságtan,
  • Döntéselmélet és módszertan,
  • Stratégiamenedzsment,
  • Stratégiai tervezés és menedzsment,
  • Vállalati és intézményi stratégiák,
  • Változás- és válságmenedzsment,
  • Szállodai gazdálkodás,
  • Szállodatan,
  • Vendéglátó vállalkozások gazdaságtana
  • Vezetés és szervezés,
  • Állattenyésztési ágazatok ökonómiája,
  • Növénytermesztési ágazatok ökonómiája,
  • Agrárökonómia I-II. oktatásával;
 • számos tantárgy oktatásával aktívan részt veszünk a határon túl (Beregszászon, Csíkszeredán és Zentán) szervezett magyar nyelvű képzésekben;
 • az intézet vezető szerepet tölt be a Vállalatgazdasági Szakkollégium működtetésében, mellyel az egyetemi oktatást kiegészítve és ösztönözve hozzájárul hallgatóink nyitott, innovatív és társadalmilag érzékeny értelmiségi szakemberré válási folyamatához;
 • hazai és nemzetközi kutatócsoportokban végzett folyamatos kutatómunkával, szaktanácsadási tevékenységgel és a vállalatokkal való aktív együttműködéssel biztosítjuk oktatásunk naprakész hátterét;
 • részt veszünk az egyetemi, az országos és a nemzetközi tudományszervezési és tudományos továbbképzési feladatok megoldásában, továbbá számos jelentőshatású hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági munkájában;
 • kutatásainkban a humán- és anyagi erőforrásainkat elsősorban:
 1. a kis- és középvállalkozások fejlődése, gazdálkodása és stratégiai irányítása,
 2. az egyetemi hallgatók vállalkozói attitűdje és annak fejlesztése,
 3. a CSR, benne a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vállalati aspektusai,
 4. projektmenedzsment a vállalati gazdálkodásban,
 5. az agrárvállalkozások gazdálkodása,
 6. élelmiszerbiztonság menedzsmentje a közétkeztetésben, valamint
 7. a növénytermesztő és állattenyésztő ágazatok ökonómiai, szervezési és precíziós gazdálkodási kérdéseire koncentráljuk.

Őszinte tisztelettel,

Prof. Dr. Illés Bálint Csaba
mb. intézeti igazgató, egyetemi tanár

 

Intézeti igazgató: Dr. Illés Bálint Csaba
Adminisztráció:
E-mail:
Honlap:

Cím: SZIE GTK Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/2010