Emberi erőforrások BA

Tisztelt leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BA, mesterszak/MA, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulásával párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar másfél évtizede eredményesen szolgálja a modern piacgazdaság feltételei között működő vállalkozási és igazgatási szervezetekben az emberierőforrás-gazdálkodási funkciókat minden vonatkozásban ellátni képes szakemberek képzését és továbbképzését. Most, amikor az Emberi erőforrások szak programját ajánljuk szíves figyelmébe, akkor nemcsak a különböző alapképzési szakok közötti választását szeretnénk megkönnyíteni, hanem annak eldöntésében is segíteni kívánjuk, hogy hozzánk jelentkezzen-e, nálunk szerezze-e meg a további szakmai életútja, egyéni és családja boldogulása szempontjából meghatározó fontosságú bachelor (BA) képzési szintnek megfelelő oklevelet, mely alapján lehetősége nyílik arra is, hogy Egyetemünk valamelyik mesterszakán folytassa tanulmányait.

 

Emberi erőforrások alapképzési szak:

Szakképzettség: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (Nappalin 270.000 Ft/félév, Levelezőn: 250.000Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, a szervezetek emberierőforrás-gazdálkodási funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására, továbbá a megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatására.

Képzés rövid tartalma:

  • tanulmányaik során a hallgatók korszerű közgazdasági, módszertani és üzleti ismereteket kapnak;
  • elsajátítják az emberierőforrás-gazdálkodási, fejlesztési, munkaerő-piaci és érdekegyeztetési folyamatok elemzéséhez és szervezéséhez szükséges szakmai ismereteket;
  • üzleti, módszertani és emberierőforrás-gazdálkodási ismereteik alapján képessé válnak döntés-előkészítést segítő elemzési és tervezési feladatok ellátására a nemzetgazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban;
  • megszerzett ismereteik révén magasabb szintre is léphetnek. Az alapszak követelményeinek teljesítésével mester szinten tanulhatnak tovább, amennyiben az ott meghatározott feltételeket teljesítik.

Karrier

"2010-ben szereztem BA diplomát Emberi erőforrás szakon a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Remekül telt a 6 félév, amit az iskolában tölthettem, és az ez alatt megszerzett ismereteket mind tudom használni a munkámban. Pályakezdőként nem könnyű ma munkát kapni Magyarországon, viszont a színvonalas képzés hozzásegített ahhoz, hogy jó állást találjak. Megtérült a befektetésem, hogy 3 évig az Emberi erőforrások szakon tanultam. Barátságok születtek, és a tanárok is támogattak igyekezetemben, hogy jó szakemberré váljak. Most erre az útra léptem rá, de folyamatosan kell tanulni. A közeljövőben szeretnék egyetemi diplomát szerezni, és nem is kérdés, hogy a SZIE-GTK lehetőségei közül fogok választani."

Osvald László
Toborzási és kiválasztási munkatárs

"2009-ben végeztem a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Emberi erőforrások alapszakán, azóta egy nemzetközi banknál dolgozom. Úgy gondolom, az egyetemi évek felkészítettek mind szakmai, mind pedig lelki téren a munkában való helytállásra. Az oktatói gárdának köszönhetően alkalmam nyílt az általános tankönyvi megfogalmazásokon túl az emberi erőforrás gazdálkodás gyakorlati területeinek megismerésére is. Az alapszak nem csupán a szakma alapjait segített elsajátítani, hanem lehetőséget nyújtott egy olyan tudásanyag elsajátítására, amely számos ponton kapcsolódik egy szervezet különböző területeihez."

Mészáros Zoltán
Információ biztonsági rendszerelemző

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel.: 06-28-522-000/2644
E-mail: Hodjan.Tamara@szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2019/20. tanévtől (frissítve: 2019.09.03)

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

 

Képzési hely: