Kommunikáció- és médiatudomány BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A SZIE kommunikációs alapszakja (BA) az igényes elméleti oktatás mellett fókuszál a munkaerőpiac kívánalmainak megfelelő gyakorlati és nyelvi ismeretek átadására, így a végzett hallgatóink számára egy jó állás már akár tanulmányaik során is megvalósulhat.

A társadalomtudományokban gazdag tematika további gazdaságtudományi és idegen nyelvi tárgyakat tartalmaz, ami a hallgatói szemléletmód bővítésén túl nagyobb esélyt nyújt a hiteles, felkészült munkavállaláshoz.

A tapasztalati tanulást, azaz a tréning-módszert tarjuk az egyik legsajátosabb és legeredményesebb oktatási formának a szokásos előadás és a szemináriumi foglalkozások mellett. A kiscsoportos két-háromnapos tréningeken a csapatépítésen túl a szakmai modulok elsajátítása élményben gazdag, játékos, úgynevezett activity formában valósul meg, ahol a résztvevők szabadon véleményt nyilváníthatnak, szerepelhetnek, illetve ezen készségeket a tréner-oktatók által fejleszthetik, magas szintre emelhetik.

A kommunikációt igénylő munkaerőpiac számára így csapatmunkában és kompetenciákban erős, szakmailag felkészült frissdiplomásokat képzünk, akik úgy a hazai, mint a nemzetközi porondon képesek helytállni.

Küldetésünk a Kommunikáció- és médiatudomány BA szak további színvonalas gondozása, a kommunikáció- és médiatudomány diszciplináris területeinek minél széleskörűbb feldolgozása, valamint jelenlegi és végzett hallgatóink, illetve a megújuló oktatás igényeinek figyelembe vételével a folyamatos fejlesztés megvalósítása.

A tantervi programban a felsőoktatási képzési követelményeknek megfelelően társadalomtudományi, közgazdasági diszciplínák, vezetési- és szervezési, valamint marketing szaktárgyak szerepelnek. Mellettük jelen vannak a nemzetközi politikával foglalkozó, a humán műveltségi területekhez kapcsolódó művészeti, filozófiai, kultúrtörténeti, kommunikációelméleti, pszichológiai, interkulturális és médiaismereteket közvetítő tárgyak is, amelyeket magasan képzett, tudományos fokozattal rendelkező oktatók tanítanak.

Hamarosan indítjuk a Kommunikáció- és médiatudomány MA-t is, ugyanakkor a kar további mesterszak-kínálatából is lehet választani nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Ha bővebb információt szeretnél, kérjük, látogass el a kar honlapjára!

Dr. Rudnák Ildikó
szakvezető, egyetemi docens

 

Kommunikáció- és médiatudományk alapképzési szak:

Szakképzettség: kommunikátor kommunikációs és médiatudomány alapszakon
Képzési terület: társadalomtudományok
Képzési ág: társadalomismeret
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (220.000 Ft/félév)
Képzési idő: 6 félév

A választható szakirányok a következők:

Közéleti kommunikátor szakirány:

Az üzleti szférához kapcsolódó kommunikációs szakemberek képzése, amelyben főleg a gazdasági tárgyak humán vetületeivel foglalkozunk. Problémamegoldás, konfliktuskezelés, hatékony prezentáció, vizuális és személyes kompetenciafejlesztés, tárgyalástechnika, multikulturalitás stb. tárgyak keretében.

Üzleti kommunikátor (PR, marketing) szakirány:

Az állami szektorhoz, önkormányzatokhoz, nonprofit szervezetekhez kapcsolódó kommunikációs szakemberek képzése, amelyben főleg ezen szervezetek működésével, gazdálkodási kérdéseivel, a politikai és üzleti kommunikáció milyenségével foglalkozunk. Tárgyalástechnika, problémamegoldás, kompetenciafejlesztés, politikai és társadalmi sajátosságokat boncolgató stb. tárgyak keretében.

 

Ars Poeticánk

Élményekben gazdag tudásszerzés, korszerű és hatékony módszerek. Szoros együttműködés és személyes kapcsolat. Minket érdekel, hogy ki vagy! Várunk a csapatunkba!

Egyetemi élet:

Az elmúlt öt évben volt sok buli, bánat, öröm és szerelem… Csetlő-botló gólyákból mára igazi egyéniségek lettünk, van aki szárnyaló sas lett, van aki éles szemű sólyom, vidám cinege, vagy éppen gyönyörű pillangó. És van, aki megmaradt kicsi gólyának. Illetve mind azok maradtunk, szívünkben örökre megőrizzük, milyen volt annak lenni. És találkoztunk olyan emberekkel, akiket sosem feledünk, akik példát mutattak, akik jók voltak hozzánk. S ha így van, akkor érdemes volt a sok küzdelem, a könyvek felett görnyedve töltött órák száma, megérte végigcsinálni, végigélni mindezt. S hogy mit kezdünk ezzel az 5 évvel? Csak rajtunk áll. Emlékezni biztosan mindig érdemes lesz rá.”

egy végzős hallgató

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

Elérhetőség:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
IV. emelet, 4020-as szoba
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/4032
E-mail: Rudnak.Ildiko@szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: