Kereskedelem és marketing BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BA, mesterszak/MA, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulással párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a marketing felsőoktatási képzés mindhárom szakaszával rendelkezik. A magyar Akkreditációs Bizottság indításra elfogadta 2005-ben a Kereskedelem és marketing alapszakot (BA), illetve 2007-ben a Marketing mesterképzési szakot (MSc).
A SZIE GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktoris Iskola keretében Marketing PhD alprogram működik. A SZIE-re jelentkező hallgatók felsőoktatási tanulmányaik mindhárom szintjét BA, MSc és PhD egy intézményben végezhetik. Az Intézet mindent megtesz azért, hogy hallgatóink bevételekhez jussanak, ezért bevonjuk őket az intézeti kutatásokba, vállalati megbízásokba is. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kereskedelem és marketing alapszak képzése az országban jól ismert, a hallgatói könnyen találnak gyakorlati helyeket és viszonylag rövid időn belül el tudnak helyezkedni. A képzés gyakorlatorientált, amely a munkába állást jelentősen segíti.

Tíz indok, amiért érdemes a SZIE GTK Kereskedelem és Marketing BA alapszakját választani:

 1. Több mint 20 éves egyetemi tapasztalat a marketing képzés területén, nagyszámú sikeres hallgatói karrier.
 2. A szakmai közvélemény a SZIE GTK marketing képzését a három legjobb közé sorolja.
 3. A szakvezető Marketing Tanszék oktatóinak több mint 70%-a tudományos minősítéssel rendelkezik, amely aminőségi képzés alapját képezi.
 4. Gyakorlatorientált oktatás, a vállalatokkal való szoros kapcsolat (vállalati gyakorlati helyek, kooperatív gyakorlati képzés, vállalati kutatások)
 5. A képzés tárgyi feltételei magas színvonalúak (pl., Marketingkutatási labor, E-learning, Neptun)
 6. Magas színvonalú az oktatáson kívüli szakmai tevékenység (Tudományos Diákköri Munka, Marketing Hallgatói Klub)
 7. Az egyéni képesség (kompetencia) mérésére épülő oktatásfejlesztési és ahhoz kapcsolódó személyre szóló tanácsadás.
 8. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara jelentős kulturális, történelmi és nemzeti tradíciókkal rendelkező városban, tiszta levegőjű, zöld és egészséges környezetben található.
 9. Budapesthez való földrajzi közelség, a szomszédos megyékből való gyors és olcsó elérhetőség.
 10. Széles körű szabadidős lehetőségek (sport, kulturális, vallási és civil szerveztek)

Ha kérdéseik vannak a nyílt napok mellett telefonon és e-mailben is érdeklődhetnek.

Tisztelettel:

Dr. Papp János
egyetemi docens, szakvezető

 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak:

Szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Szakirányok: Ellátási lánc menedzsment, Marketing információ menedzsment
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév, levelezőn 250.000 Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

A tantárgyak modulokba csoportosíthatók, amelyek a következők:

 • módszertani alapozó modul: gazdaságmatematika, statisztika, informatika,
 • elméleti gazdaságtani alapozó modul: mikro- és makroökonómia, pénzügy, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan és EU ismeretek,
 • üzleti alapozó modul: vállalat-gazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, számvitel, szervezés és vezetés, emberi erőforrás menedzsment, termelés és szolgáltatásmenedzsment, üzleti kommunikáció és jogi ismeretek,
 • közös modul: marketingkutatás, fogyasztói magatartás, marketingmenedzsment, marketing-kommunikáció, értékesítés, kereskedelmi vállalatok gazdaságtana, logisztika, üzleti tervezés, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, business marketing, régió- és településmarketing, kereskedelmi marketing és szerződéses jog.

 

Egy volt hallgató véleménye:

"Olyan komplex tudásra, ismeretanyagra, de főként kemény kitartásra tettem szert, amely nélkülözhetetlen ebben a mai felgyorsult világban."

Sánta Sándor
vezérigazgató
Bonbonetti Choko Édesipari Kft.
SZIE-GTK, marketing szakirány, 1997

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu
 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-098
Fax: (28) 430-200/1985
E-mail: Marketing-BA@gtk.szie.hu
E-mail: papp.janos@gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/18 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: