A pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: februárban induló képzésre 2021. január 25.; szeptemberben induló képzésre  2021. szeptember 10.

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE-GTK Gödöllő 2100 Gödöllő Páter K. u. 1.

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: levelező

Képzés kezdete: 2021. február (keresztfélév), vagy 2021. szeptember

Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 4-5 hétvége

Finanszírozási forma: önköltséges

Önköltség: 95 000 Ft/félév

Minimális indulólétszám: 15 fő

Maximális létszám: 40 fő

Részvétel feltétele:

Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve (Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése):

Szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen)

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. január 25. (keresztfélév), 2021. szeptember 10.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE – GTK – HTI Humántudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.  

E-mail: visztenvelt.andrea@szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalással (lásd: http://gtk.szie.hu/kepzesek/palyaorientacios-pedagogus-szakvizsgara-felkeszito-szak, jelentkezési lap)

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Szakfelelős: Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens

Kapcsolattartó: Visztenvelt Andrea egyetemi tanársegéd

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

Tel/fax: 28/522-000/3636 mellék; 28/522-993

E-mail: visztenvelt.andrea@szie.hu

Honlap: http://hti.gtk.szie.hu/

Képzési hely: