Executive MBA szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő februártól induló képzésre: 2021. január 9.

Jelentkezési határidő szeptembertől induló képzésre: 2021. augusztus 14.

A képzés teljes neve:

Executive MBA szakközgazdász (A) Executive MBA menedzser (B)
szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek irányítására. A program során a hallgatók a legújabb ismereteket elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE Gödöllői Campus 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. február 5. / 2021. szeptember 10.
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki (14.00 - 20.30) és
                                    szombati napokon (9.00 – 15.30)
Finanszírozási forma: önköltséges (A képzés árát a szemeszterek előtt kell befizetni)
Önköltség: 290 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám: 10 fő
Maximális létszám: 35 fő

Részvétel feltétele:

A képzésre minimum 2 év szakmai gyakorlattal és bármely államilag elismert egyetemi vagy főiskolai diplomával lehet jelentkezni. A programra történő felvételhez nyelvvizsga bizonyítvány a felvételhez nem szükséges, de a diploma kiadásának feltétele angol nyelvből legalább középfokú, C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (közgazdász), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A MENEDZSER SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

(A) szakközgazdász szakon végzettek: Executive MBA szakközgazdász

(B) menedzser szakon végzettek: Executive MBA menedzser

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. január 9. / 2021. augusztus 14.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/executive-mba-szak)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

             Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
             Szent István Campus, Gödöllő
             Gazdaságtudományi Intézet
             2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
             E-mail:  tatar.emese@uni-mate.hu

Csatolandó dokumentumok: 

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
    (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Elérhetőségeink:

Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
Szent István Campus, Gödöllő
Gazdaságtudományi Intézet

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522 930
E-mail: illes.balint.csaba@uni-mate.hu

 tatar.emese@uni-mate.hu

Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/executive-mba-szak

http://mba.szie.hu/

Szakfelelős (Programigazgató): Prof. Dr. Illés Bálint Csaba, egyetemi tanár, E-mail: illes.bálint.csaba@szie.hu

Kapcsolattartó (Programmenedzser): Dr. Tatár Emese, tanársegéd, E-mail: tatar.emese@uni-mate.hu
Szint: http://gtk.szie.hu/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Képzési hely: http://gtk.szie.hu/kepzesi-hely/godollo

Képzési hely: