Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2020. május 10.

Tájékoztató előadás: 2020. május 7. 15 óra, Gödöllő, Páter Károly utca 1., 315. terem

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után angol/német idegen nyelvi szakmai kommunikátor oklevelet kapnak, (amely egyenértékű a felsőfokú állami "C" típusú nyelvviszgával is (137/2008. Kormányrendelet alapján)

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése

Angol/német idegen nyelvi szakmai kommunikátor

A képzés célja

A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél idegennyelv-igényes munkakörben folytatott tevékenység ellátásához szükséges szakmai idegen nyelvi kommunikátori képzettséget biztosít. Olyan idegen nyelvet felsőfokú szinten beszélő szakemberek képez, akik fogékonyak a nemzetközi környezetben zajló kommunikáció jellemzőire, képesek azok figyelembevételével rugalmasan, empatikusan és magabiztosan kommunikálni írásban és szóban idegen nyelven. A képzést teljesítő hallgatók ezen kívül alkalmasak kiselőadások tartására idegen nyelven, idegen nyelvű tárgyalásokban részt venni. Képesek a megfelelő idegen nyelvi szakmai szókincs, frazeológia, kollokáció használatára, és alkalmasak az adott szakterületet érintő tudományos cikk megírására.

Információk a képzésről

Képzés helye:  SZIE-GTK, Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Képzés nyelve: angol, német
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: esti
Képzés kezdete: 2020. szeptember
Képzés gyakorisága: hetente 2 alkalommal, délutánonként, heti 8 óra
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 150 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám: 12 fő
Maximális létszám: 16 fő

Részvétel feltétele

  • bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél
  • C típusú középfokú komplex nyelvvizsga, de felsőfok közeli nyelvtudás kívánatos
  • sikeres felvételi vizsga

Jelentkezés

A jelentkezés formája: visszaküldött jelentkezési lap

Információ (jelentkezési lap igénylése): angol: veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu

Információ (jelentkezési lap igénylése): német: boda.helga@gtk.szie.hu

Honlap: http://tti.gtk.szie.hu/oktatas/idegennyelvu-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolata

Elérhetőségeink

Szakfelelős: dr. Veresné dr. Valentinyi Klára, egyetemi docens

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Kommunikációtudományi Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 093
Mobil: 30 321 2609

Képzési hely: