Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2020. február 21.

A képzés teljes neve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász (A) Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél felszámoló-biztosi tevékenység ellátásához előírt szakmai képzettséget biztosít.

Annak ellenére, hogy a fizetésképtelenségi eljárások száma az utóbbi években csökkent, továbbra is jelentős igény van a szakterületen megfelelő ismeretekkel és képzettséggel rendelkező szakemberek iránt.  A hatályos jogi szabályozás szerint a felszámolási eljárás lefolytatására jogosult felszámoló-biztosnak csak szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevezhető ki.  A felszámolási eljáráson kívül a felszámoló-biztoshoz hasonló ismeretekkel rendelkező szakemberre van szükség a csődeljárás, a vagyonrendezési eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során. A szakirányú továbbképzés indításának alapvető célja a fentiek szerinti követelményeknek megfelelő szakemberek képzése.

A képzés jól hasznosítható, gyakorlati ismereteket nyújt a követelés-kezelési és követelés-érvényesítési folyamatokban, továbbá végrehajtási eljárásokban közreműködő szakemberek számára is. Ennek megfelelően a képzést különösen figyelmébe ajánljuk a követeléskezelő cégek, bankok és a tevékenységük jellegéből következően folyamatosan kinnlévőségekkel rendelkező vállalatok munkatársai számára. 

A képzés a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (FOE) stratégiai együttműködésével, a FOE által javasolt gyakorló szakemberek, oktatók közreműködésével kerül megvalósításra.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE-GTK Budapesti Képzési Hely 1135 Budapest, Szent László u. 59-61.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2020. február
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 7- 8 hétvége
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 280 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám:  15 fő
Maximális létszám: 35 fő

Részvétel feltétele:

A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

  1. A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (közgazdász), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
  2. A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

(A) szakközgazdász szakon végzettek: Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász

(B) specialista szakon végzettek: Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2020. február 21.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/felszamolasi-es-vagyonfelugyeleti-szak)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK–KJMI Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: felszamolo@gtk.szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
    (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

A jelentkezési díj befizetésének módjáról a jelentkezéshez szükséges dokumentumok megküldése után adunk tájékoztatást.

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet
Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 410 608
E-mail: felszamolo@gtk.szie.hu
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/felszamolasi-es-vagyonfelugyeleti-szak

Kapcsolattartó: Prámer Judit igazgatási ügyintéző, E-mail: Pramer.Judit@gtk.szie.hu
Szakfelelős: Dr. Kovács László egyetemi adjunktus, E-mail: Kovacs.Laszlo@gtk.szie.hu

Képzési hely: