Kreditelismerés

A mester képzésre való jelentkezés feltételeként előírt kreditelismerési eljárás menete

 1. Általános elvek:

 A mester képzésre való felvételi jelentkezés esetében kreditbeszámítási eljárás lefolytatása csak abban az esetben szükséges, ha a felvételiző a bolognai rendszer előtti képzésben (főiskola, egyetem) vett részt, valamint nem az adott szakra teljes kreditbeszámítással rendelkező BA/BSc szakot végezte el. A teljes kreditbeszámítással rendelkező szakok listáját megtalálja a Felsőoktatási tájékoztató 3. sz. táblázatában (ami letölthető a www.felvi.hu honlapról):

KÉRELEM az Ma/MSc képzésekhez kapcsolódó kreditek elfogadására

Mester képzésre csak az iratkozhat be, aki felsőoktatásban szerzett (egyetemi, főiskolai, BA/BSc) oklevéllel rendelkezik („NFtv. 40. § (4) Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.), valamint az, akinek - ha nem teljes kreditbeszámítással rendelkező szakon szerzett oklevelet - van kreditbeszámítási határozata, és elismerhető a mester szak képzési kimeneti követelményeiben meghatározott minimum kreditpont, amely felvételre jogosítja..

Oklevél, valamint elegendő elismert kreditet tartalmazó kredithatározat hiányában nem iratkozhat be akkor sem, ha a felvételről „besorolást nyert” határozattal rendelkezik. Ennek felelősségét az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény hatáskörébe rendeli. A felvételi határozat nem jelenti automatikusan a hallgatói jogviszony létrejöttét, ez csak a beiratkozással jön létre.

 2. A Kreditbeszámítási eljárás

Kreditbeszámítási eljárás lefolytatását bármikor lehet kezdeményezni, amikor a leckekönyvben már szerepel minden tantárgy. A záróvizsga előtt álló hallgatóknál még nem minden tárgynál vannak vizsgajegyek. Az kreditbeszámítási eljárást ez esetben is le lehet folytatni, hiszen a felvétel, a beiratkozás a mester szakra csak akkor jöhet létre, ha a hallgató teljesíti az összes tantárgyat, oklevelet szerez.

 A még nem kredit rendszerű oktatásban részt vett hallgatók tantárgyait a mi kreditjeinkkel számítjuk be.

 Az eljárás lefolytatásához kérvényt kell benyújtani az alábbiak postai úton való megküldésével:

  1. A fent letölthető kérvényt kitöltve. (A szak megnevezésénél nem kell feltüntetni a helyszínt / finaiszírozási formát / tagozatot, csak magát a szakot, mert a határározat minden esetre érvényes. Csak a hozzánk történt szak-jelentkezéseket kell feltüntetni).
  2. Az elvégzett szak (vagy bármely, a felsőoktatásban teljesített tantárgyról szóló) tantárgy teljesítés igazolás hitelesített másolatait (annyi példányt, ahány mester szakot a kérvényben megjelölt) kell mellékelni. (A hitelesítést a teljesítést kiadó intézmény tanulmányi hivatala hitelesíti. Természetesen elfogadunk jegyzői hitelesítést is.) A tantárgy teljesítésének dokumentuma lehet: leckekönyv (index) vagy törzskönyv vagy diplomamelléklet vagy kreditigazolás.
  3. Számlakérő nyilatkozatot kitöltve, aláírva (ez a formanyomtatvány harmadik lapján található);

A kreditelimserési eljárás díja:

A kreditelismerési eljárás 5.000 Ft szolgáltatási díj befizetésének kötelezettségével jár. Átutalása utólag,  a megküldött számlakérő nyilatkozat alapján kiállított, a megadott e-mail címre megküldött számla sorszámára hivatkozva kerül sor. Az elektronikus bizonylatot kérjük megküldeni válasz e-mail útján.

A honlapunkon található egyéb táblázatok, határozatminták csak tájékoztató jellegűek, amely alapján Ön is meg tudja ítélni, hogy érdemes-e beadnia a kérvényt, illetve felvételiznie a kiválasztott mester szaka. Ezeket nem kell kitöltenie!

 Érdemes minél előbb beadni a kérvényt, a határozat többször is felhasználható, ha esetleg valamely okból csak később tudja megszerezni az oklevelét, valamint bennünket is mentesít az utolsó pillanatokban beérkező dömping alól.

 A kreditbeszámítási kérvényre válaszként megküldött kreditbeszámítási határozatot be kell csatolnia a központilag beadott felvételi kérelméhez a megadott iratpótlási határidőig (keresztféléves eljárásban általában január legeleje, szeptemberi kezdésű felvételi eljárásban általában július legeleje).

Amennyiben a határozat szerint nem szerezte meg a minimum kreditszámot, amely szükséges ahhoz, hogy felvehető legyen a mesterszakra, részt vehet a részismereti képzésünkön, ahol pótolhatja a hiányzó krediteket max. két félév alatt.

A kreditbeszámítási eljárás minimum 4 hetet vesz igénybe. Ez után a megadott címre postázzuk.

 A címzés legyen:

Szent István Egyetem
GTK Dékáni Titkárság
Gödöllő
Páter K. u. 1.
2100