Részismereti képzés

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) a 2008-as év szeptemberétől Részismereti képzést indít.

Miért érdemes ebben a képzésben részt venni?

A széleskörű társadalmi változások, a gazdaság átalakulása, benne a piacgazdaság rendszerének egyre bővülő megvalósulása megköveteli a különböző speciális ismeretek elsajátítását, melyek nem kötődnek közvetlenül felsőfokú végzettség megszerzéséhez. Emellett, fontos az is, hogy azok számára, akik nem felelnek meg a különböző egyetemi képzések bemeneti követelményeinek, lehetőséget biztosítsunk hiányzó ismereteik elsajátítására.

A képzési idő félévekben: maximum 2 félév. 

A képzési költségek: a szak önköltségének kreditarányos része, de minimum 60 000 Ft/félév.  

Nyelvi követelmények nincsenek.

A megszerzett ismeretek igazolása: A képzés befejezését követően a Kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

A képzés költségtérítéses formában, minden olyan tagozaton indul, mely a Kar alap- és mesterképzési szakjain az aktuális félévben folyik.

Felvételi követelmények:

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette az egyetem által az ESZMSZ 5. sz. mellékletében a hallgatói követelményrendszerben meghatározott és az illetékes kar honlapján közzétett feltételeket.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A hallgatói jogviszony  külön felvételi eljárás nélkül beiratkozással keletkezik.

Jelentkezési lap részismeret megszerzése érdekében folytatott képzésre / Application form for specific training program

A jelentkezés határideje: az őszi félévre: augusztus 1., a tavaszi félévre: január 15.

A jelentkezési lapot és a mellékletet kérjük a következő címre küldje vissza:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Tanulmányi Titkárság
Dr. Ugrósdy György, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

A hallgatók jogviszonyára vonatkozó szabályokat az Egyetemi Szervezeti Működési szabályzat 27. § (4), (5) alpontja szabályozza.

Az Egyetem milyen hallgatói szolgáltatásokat nyújt?

Nyelvtanulási lehetőségek: a SZIE GTK Nyelvi Intézete angol, német, francia és orosz általános és szakmai nyelv oktatását végzi. Költségtérítéses szolgáltatásként az általános nyelvi felzárkóztatás szervezett formában biztosítható. A nyelvoktatásra egy hagyományos és egy számítógépes labor áll rendelkezésre, az egyetem akkreditált nyelvvizsga központtal rendelkezik, amely mind a Rigó utcai Idegennyelvi Továbbképző Központ, mind a helyi szakmai nyelvvizsgáztatást bonyolítja.

Kollégiumi lehetőségek: a Szent István Egyetem Gödöllői Campusa bejáróként is könnyen megközelithető busszal, vonattal és HÉV -vel, mind Budapestről, mind a környező megyékből. Aki távolabbról a bejárást nem tudja megoldani, azok jelentős része kollégiumi elhelyezéshez juthat. A jelenleg 1500 fős kollégiumi elhelyezési lehetőség áll rendelkezésre, melybe a karról jelentkezett hallgatókat az utóbbi két évben minden esetben fel tudtunk venni.

Számítástechnikai felszereltség, oktatás: A GTK kezelésében 3 db számítógépes oktató terem van. Melyeket a Marketing Intézet kezelésében lévő Marketingkutatási Labor egészít ki. A Marketingkutatási Labor a következő vállalatok anyagi támogatásával jött létre: Friesland Hungária Rt., Sara Lee Kávé és Tea Magyarország Rt., Gyermely Holding Rt., Szőlészeti és Hűtőipari Rt. Nagyréde.

Kultúra, sport, szabadidős tevékenységek: Az egyetem saját színjátszó csoporttal, tánccsoporttal, könnyű, komoly és népzenével foglalkozó zenekarokkal rendelkezik. Az egyetemi hallgatói öntevékeny csoportok számos kulturális rendezvényt, kiállítást szerveznek. Gödöllői Királyi Kastély rendszeresen szervez színházi előadásokat és koncerteket. Budapest közelsége ( 28 km) a budapesti kulturális programokba való bekapcsolódást is lehetővé teszi.

Az egyetem egy fedett sportcsarnokkal, illetve egy téli fedett teniszpályával és stranddal is rendelkezik. Az előzőeken túl számos szabadtéri pálya, pl. kispályás futball, kézilabda, kosárlabda, tenisz és korcsolyapálya áll a hallgatók rendelkezésére. Az egyetemen és az egyetem környékén számos vállalkozás biztosít a lovaglási lehetőségeket (pl. Babatvölgyi Tanüzem v. Lázár Lovaspark). A hallgatóink bekapcsolódhatnak az egyetemen működő sportszakosztályokba is, pl. atlétika, vívás és labdajátékok.

Gödöllő városban országosan legnagyobb a zöldterületek, parkok (Erzsébet-park, Kastély-park, Alsópark, Egyetemi-park) aránya, amely csöndes és nyugodt környezetet biztosít a hallgatóink számára. A nagy zöldfelületek és a városszerkezet miatt a levegő tiszta, a zajszint alacsony. Az egyetemen a környezetgazdálkodási szakos hallgatók rendszeresen programokat szerveznek a természeti környezet megismerésére és megóvására.

Könyvtár ellátottság: a SZIE könyvtári hálózata 286000 könyvvel, 72000 folyóiratkötettel rendelkezik. A fontosabb könyvtárszolgáltatások: helyben használat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, tematikus irodalomkutatás, szakirodalmi információszolgáltatás, szelektív témafigyelés, információkeresés, CD-rom, On-line, teljes szövegű adatbázisokból és folyóirat tartalomjegyzékekből. A könyvtár könyvtárfelhasználói képzés, szakirodalmi kutatási módszertani képzés, adatbázisok használatát is oktatja.

Tehetséggondozás:

A mesterszakokra (MA), illetve a doktori (PhD) képzésre továbbtanulni szándékozó hallgatók részére külön tehetséggondozási formákat biztosítunk. A tehetséggondozás alapvető formája a Tudományos Diákköri Konferencia, amely keretében a hallgatók az intézeti kutatásokhoz, illetve saját diplomadolgozatukhoz szükséges kutatásokat végzik. Évente kerül megrendezésre a Kari Tudományos Konferencia és kétévente az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Hallgatóink a versenyeken rendszeresen jó helyezést érnek el, leggyakrabban a I., II.,. III., helyen végeznek. A legtehetségesebb magas szintű nyelvismerettel rendelkező hallgatóink rendszeresen részt vesznek a nemzetközi hallgatói csereprogramokban (pl. EU ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO, CEEPUS, AIESEC/ közgazdász hallgatók nemzetközi egyesülete és az egyetem által szervezett csereprogramok).

Amennyiben további információra tartana igényt, keressen meg bennünket elérhetőségi címeinken.

Cím:
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Tanulmányi Titkárság
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tanulmányi hivatal: Czibere Sándorné (Gödöllő), Jáger Éva (Budapest)

Telefonszám: (28) 522-000/2402 (Gödöllő),   (1) 239 1140 (Budapest)
E-mail: czibere.iren@fh.szie.hu,

              jager.eva@fh.szie.hu

 

  


A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát – a Ftv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott ok (szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok) kivételével – szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.

(5)     A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.