Határon túli kihelyezett képzések (Révkomárom)

Tisztelt Jelentkező!

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával közösen vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzést indít, s így tanulmányai sikeres elvégzésével mindkét intézmény diplomáját megszerezheti.

A képzés célja olyan vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. A képzés 6 félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll.

A képzésre jelentkezőknek a gödöllői intézménybe is be kell nyújtaniuk a jelentkezésüket és a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú végzettséggel teljesíthető.

Az emelt szintű érettégi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

  • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;
  • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV);
  • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával kapcsolatos bővebb információ a „Határon túli székhelyen kívüli képzések 2020. évi felvételi eljárásban történő meghirdetése (Révkomárom)” csatolt táblázatban található.

Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap kitöltésével és a kért dokumentumok beküldésével lehet. (A felvételhez szükséges dokumentumok: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány. Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi versenyeredmény igazolása.)

JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. július 15.

A dokumentumokat postai úton a következő címre kérjük beküldeni:

Szent István Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Dékáni Titkárság

Gödöllő

Páter Károly u. 1.

2100

A jelentkezésről bővebb információ a +36 28-522-090-es telefonszámon kérhető.

A jelentkezési lap és a képzéssel kapcsolatos információk az oldal alján, csatolt dokumentumként olvasható.