Záróvizsga

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

1. Záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információ

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2020/2021/1. tanévi záróvizsgára 2020. október 26. 12.00 óráig lehet jelentkezni a Neptunban. Jelentkezési felület: hallgatói web/Ügyintézés/Záróvizsgák (Lehetőségek – Jelentkezés Záróvizsgára).

Záróvizsgaidőszak: 2020. december 1-8.

2. Szakdolgozat/Diplomadolgozat feltöltése a Thesis elektronikus bírálati rendszerbe

A Szakdolgozatot/Diplomadolgozatot a Thesis elektronikus bírálati rendszerbe kell feltölteni 2020. október 16. (péntek) 16.00 órától november 2. (hétfő) 12:00 óráig. Ezt követően 1 hét halasztás lehetséges, 10.000.- Ft késedelmi díj befizetése ellenében 2020. november 9. (hétfő) 12:00 óráig. A Hallgatónak a késedelmi díjról szóló tételt magának kell kiírnia a Neptunban (20 KÉS 06 Záródolgozat/ Szakdolgozat/ diplomadolgozat/ portfólió késedelmes leadása), majd be is kell fizetnie a gyűjtőszámlájáról. A befizetés teljesítését a záróvizsga előtt két héttel ellenőrizzük. Ha a tételt nem engedi kiírni a rendszer - abszolvált státusz esetén fordulhat elő - a hallgató jelezze azt tanulmányi előadójának. A határidők letelte után nincs lehetőség a dolgozat feltöltésére. A dolgozat bekötött példányát, valamint elektronikus változatát CD-én nem kell leadni!

  • Thesis felhasználói segédlet a záróvizsga tájékoztató (http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga) oldal aljáról letölthető.
  • A Thesis felületre  (https://thesis.gtk.szie.hu/)  való belépéshez elsősorban a SZIE-azonosítóval történő bejelentkezést ajánljuk (az oldalon a „Belépés hallgatóknak” gombon keresztül). A SZIE-azonosítóhoz tartozó jelszó a JOKER-oldalon (https://joker.szie.hu) módosítható. Működő SZIE-azonosító hiányában a helyi bejelentkezés a járható út, amihez szükség lehet a rendszer és a hallgató közötti e-mailes kommunikációra. A zökkenőmentes bejelentkezés érdekében hangsúlyozottan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a JOKER-oldalon ellenőrizzék, be tudnak-e lépni a SZIE-azonosítóval, valamint egy általuk rendszeresen olvasott e-mail címet adjanak meg a Neptunban alapértelmezettként! (A JOKER-be történő belépési problémák a helpdesk@szie.hu címen jelezhetők.)
  • A Kari diplomabírálati rendszerből nyomtatható feltöltést igazoló adatlapot tanulmányi ügyintézőjének szkennelt formában e-mail-en el kell küldeni. Ez az igazoló lap a dolgozat feltöltése és véglegesítése után nyomtatható ki (lásd a felhasználói segédletet).

A szakdolgozatként beadott TDK pályamunkákat a bírálati rendszerbe fel kell tölteni és bejelölni, hogy „TDK eredmény alapján benyújtott dolgozat”. A rendszer lehetővé teszi a mellékletek feltöltését:

  • kérelem a szakvezető támogató nyilatkozatával
  • TDT elnök igazolása a szekció bizottság javaslatáról
  • bírálati lapok

Amennyibben ezek vagy másolataik Önöknél vannak, kérjük töltsék fel (de a rendszerben enélkül is rögzíthetik a dolgozatukat). A Thesisben a TDK-mellékletek feltöltésére egy fájlfeltöltő mezőt találnak. Így kérjük, hogy a mellékleteket (pl. szkenneléssel) egyetlen állományban egyesítsék és azt töltsék fel! Ha a mellékletek nincsenek Önöknél, e-mailen jelezzék tanulmányi ügyintézőjüknek, hogy személyi anyagukban található eredeti példányokat juttassák el az intézeti adminisztrátornak.

Felsőoktatási szakképzéses hallgatóinktól nem kérünk szakdolgozatot, így a bírálati rendszerben nincs tennivalójuk, gyakorlati naplójuk kerül értékelésre.

Annak igazolása céljából, hogy a diplomamunka, szakdolgozat beadásra, bírálatra alkalmas, a belső témavezető a dolgozat azon oldalát, amelyet a kari előírások alapján alá kell írnia [Konzultáción való részvétel igazolása], szkennelve e-mailen küldi meg a szak koordinátorának vagy a szakot gondozó intézet részéről kijelölt ügyintézőnek és az érintett hallgatónak.

Határidő: 2020. november 2.

Késedelmesen leadott dolgozat esetén a határidő: 2020. november 9.

3. Egyéb

A szak/diplomadolgozathoz kapcsolódó, esetleges titkosítási záradék-ot a dekan.gtk.godollo@szie.hu e-mail címre kérjük megküldeni, amely aláírva és lepecsételve, szkennelt formában e-mailen visszaküldésre kerül a szak koordinátorának vagy a szakot gondozó intézet részéről kijelölt ügyintézőnek.

„Útmutató a szakdolgozat és diplomadolgozat készítéséhez” c. tájékoztató frissített változata az alábbi linken lesz elérhető: http://gtk.szie.hu/szabalyzatok

Záróvizsgával kapcsolatos információk, aktuális tételsorok: http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga

 

Gödöllői Campus
Tanulmányi Osztály

 

Záróvizsga tételsorok

Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodás és menedzsment frissítve 2017.05.03.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök frissítve 2017.05.11.

Kereskedelem és marketing frissítve 2019.04.26

Pénzügy és számvitel frissítve 2015.02.25.

Turizmus-vendéglátás (vendéglátói) frissítve 2015.02.25.

Turizmus-vendéglátás (turizmus) frissítve 2017.05.03.

 

Alapképzési szakok (BA/BSc)

Andragógia

Emberi erőforrások frissítve 2017.05.11.

Emberi erőforrások (távoktatás) frissítve 2017.05.11.

Gazdálkodási és menedzsment frissítve 2016.04.14.

Gazdaságelemzés

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök frissítve 2017.02.24.

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Kereskedelem és marketing 

Kommunikáció és médiatudomány

Mezőgazdasági szakoktató

Pénzügy és számvitel

Turizmus-vendéglátás frissítve 2017.04.12.

Vidékfejlesztési agrármérnök  frissítve 2020. 05.25.

 

Mesterképzési szakok (MA/MSc)

Agrár-mérnöktanár (2 féléves)  frissítve 2021.03.25.

Agrár-mérnöktanár (3-4 féléves)  frissítve 2021.03.25.

Emberi erőforrás tanácsadó frissítve 2019. 02.07.

Logisztikai menedzsment frissítve 2018.10.16.

Marketing

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás frissítve 2016.05.17.

Pénzügy frissítve 2016. 04.14.

Regionális és környezeti gazdaságtan frissítve 2019.02.13

Vezetés és szervezés frissítve 2019.02.07.

Vidékfejlesztési agrármérnöki frissítve 2015. 02. 25.

Management and Leadership  frissítve 2019.02.07.

Rural Development Engineering

Szakirányú továbbképzések

Bizalmi vagyonkezelő specialista/szakközgazdász frissítve 2019.04.01.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista/szakközgazdász frissítve 2017.10.17.

Humánmenedzsment szakiárnyú továbbképzési szak

Executive MBA menedzser/szakközgazdász

Executive MBA for Diplomacy and International Relations szakirányú továbbképzési szak frissítve 2019.11.06.

Master of Business Administration szakirányú továbbképzési szak

Pályaorientációs tanár

Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

Regionális Gazdasági Tanácsadó szakirányú továbbképzési szak frissítve 2019.11.14.

Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak frissítve 2019.02.13

Kifutott szakok

Humán erőforrás menedzser

Gazdasági agrármérnök (GAM)

Gazdálkodási (KG)

Mérnöktanár