Záróvizsga

Záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információ

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Ezúton is tájékoztatjuk Önt, hogy 2019/2020/2. tanévi záróvizsgára 2020. március 16. 8.00 órától 2020. április 1. 24.00 óráig kell jelentkezni a Neptunban. Jelentkezési felület: hallgatói web/Ügyintézés/Záróvizsgák (Lehetőségek – Jelentkezés Záróvizsgára).

Pótjelentkezés tanulmányi ügyintézője segítségével 2020. április 15. (szerda) 12.00 óráig egyszer fizetendő 2.500.- Ft-os késedelmi díj teljesítése után (KS7 – „Bármilyen évközi tanulmányi kötelezettség határidőn túli teljesítése” jogcímen) lehetséges.

A záróvizsgára csak azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek nincs pénzügyi tartozása a Neptunban!

Diploma/Szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók

1 darab diplomadolgozat/szakdolgozat + Thesis feltöltést igazoló lap

Szakdolgozat/Diplomadolgozat 1 darab fekete műbőrbe kötött, arany betűs feliratokkal ellátott dolgozat, melynek a gerincén is fel kell tüntetni a hallgató nevét és az elkészítés évét, valamint a „TITKOS” feliratot, amennyiben titkos a dolgozat.

Titkosítási záradék: a nyilatkozatot/kérelmet, melyben a cég kéri, hogy a dolgozatot illetve a benne szereplő adatokat az Egyetem titkosan kezelje javasolt a dolgozat legelejére beköttetni (még a belső címlap elé). Korábbi vagy más adatlap nem használható!

Szakdolgozat/Diplomadolgozat leadása a 2019/2020. tanév időbeosztása alapján 2020. április 1. (szerda) 12:00 óra. Ezt követően 2 hét halasztás lehetséges, hetente 10.000.- Ft késedelmi díj befizetése ellenében (KS5 – „Diploma-/szakdolgozat késedelmes leadása – hetente” jogcímen). 2020. április 8. (szerda) 12.00 óráig 10.000.-Ft, április 15. (szerda) 12.00 óráig összesen 20.000.-Ft késedelmi díjat kell fizetni. A határidők letelte után nincs lehetőség a dolgozat leadására.

Csak konzulens által aláírt dolgozatot fogadunk el, kérem, hogy időben egyeztessenek ez ügyben a konzulenssel!

Az elkészített dolgozat 1 db bekötött példányát és a feltöltést igazoló adatlapot képzési helyszín szerint személyesen az alábbiak szerint kell leadni:

  • a Budapesti Képzési Hely hallgatóinak a Thesis igazolást és a dolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársainak;
  • a Gödöllői Képzési Hely hallgatóit kérjük, hogy a Thesis rendszerből nyomtatott feltöltési igazolással először a Tanulmányi Osztályon jelenjenek meg, ahol útbaigazítást kapnak arról, hogy melyik Intézetbe kell tovább vinniük a szakdolgozatot;

Postán küldött dolgozatokat sajnos nem tudunk elfogadni.

Szakdolgozat/diplomadogozat feltöltés a Thesis elektronikus bírálati rendszerbe

A Thesis-rendszer a 2019/2020 tavaszi félévre vonatkozóan 2020. március 17-től elérhető.

  1. Thesis felhasználói segédlet a záróvizsga tájékoztató (http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga) oldal aljáról letölthető.
  2. A Thesis felületre  (https://thesis.gtk.szie.hu/)  való belépéshez elsősorban a SZIE-azonosítóval történő bejelentkezést ajánljuk (az oldalon a „Belépés hallgatóknak” gombon keresztül). A SZIE-azonosítóhoz tartozó jelszó a JOKER-oldalon (https://joker.szie.hu) módosítható. Működő SZIE-azonosító hiányában a helyi bejelentkezés a járható út, amihez szükség lehet a rendszer és a hallgató közötti e-mailes kommunikációra. A zökkenőmentes bejelentkezés érdekében hangsúlyozottan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a JOKER-oldalon ellenőrizzék, be tudnak-e lépni a SZIE-azonosítóval, valamint egy általuk rendszeresen olvasott e-mail címet adjanak meg a Neptunban! (A JOKER-be történő belépési problémák a helpdesk@ih.szie.hu címen jelezhetők.)
  3. A Szakdolgozatot/Diplomadolgozatot a nyomtatott változattal teljesen megegyező formában a Thesis-felületre (https://thesis.gtk.szie.hu/) a hallgatónak fel kell tölteni. A feltöltés 2020.március 17-től lehetséges.
  4. A Kari diplomabírálati rendszerből (Thesis) nyomtatható, a feltöltést igazoló lapot a Tanulmányi Osztályon le kell adni. Ez az igazoló lap a dolgozat feltöltése és véglegesítése után nyomtatható ki (lásd a felhasználói segédletet).

A szakdolgozat/diplomadolgozat elektronikus változata

A szakdolgozat/diplomadolgozat mellékletei, amelyek nem kerülnek bekötésre a dolgozat törzsrészével, a záróvizsga alkalmával ellenőrzésre kerülnek. Az ilyen anyagokat (kitöltött kérdőívek, hang,- kép,- videóanyagok) a záróvizsgára minden hallgató pendrive-on hozza magával! A Szakdolgozatot/Diplomadolgozatot elektronikus formában (CD-n) nem kell leadni!

Egyéb

2017. február 7-től érvényesÚtmutató a szakdolgozat és diplomadolgozat készítéséhez (2017.02.07) az alábbi linken érheti el: http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/szabalyzatok.

Záróvizsgával kapcsolatos információk, tételsorok: http://www.gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga

Gödöllői Campus
Tanulmányi Osztály

Záróvizsga tételsorok

Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodás és menedzsment frissítve 2017.05.03.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök frissítve 2017.05.11.

Kereskedelem és marketing frissítve 2019.04.26

Pénzügy és számvitel frissítve 2015.02.25.

Turizmus-vendéglátás (vendéglátói) frissítve 2015.02.25.

Turizmus-vendéglátás (turizmus) frissítve 2017.05.03.

 

Alapképzési szakok (BA/BSc)

Andragógia

Emberi erőforrások frissítve 2017.05.11.

Emberi erőforrások (távoktatás) frissítve 2017.05.11.

Gazdálkodási és menedzsment frissítve 2016.04.14.

Gazdaságelemzés

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök frissítve 2017.02.24.

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Kereskedelem és marketing 

Kommunikáció és médiatudomány

Mezőgazdasági szakoktató

Pénzügy és számvitel

Turizmus-vendéglátás frissítve 2017.04.12.

Mesterképzési szakok (MA/MSc)

Agrár-mérnöktanár frissítve 2019. 04.25.

Emberi erőforrás tanácsadó frissítve 2019. 02.07.

Logisztikai menedzsment frissítve 2018.10.16.

Marketing

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás frissítve 2016.05.17.

Pénzügy frissítve 2016. 04.14.

Regionális és környezeti gazdaságtan frissítve 2019.02.13

Vezetés és szervezés frissítve 2019.02.07.

Vidékfejlesztési agrármérnöki frissítve 2015. 02. 25.

Management and Leadership  frissítve 2019.02.07.

Rural Development Engineering

Szakirányú továbbképzések

Bizalmi vagyonkezelő specialista/szakközgazdász frissítve 2019.04.01.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista/szakközgazdász frissítve 2017.10.17.

Humánmenedzsment szakiárnyú továbbképzési szak

Executive MBA menedzser/szakközgazdász

Executive MBA for Diplomacy and International Relations szakirányú továbbképzési szak frissítve 2019.11.06.

Master of Business Administration szakirányú továbbképzési szak

Pályaorientációs tanár

Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

Regionális Gazdasági Tanácsadó szakirányú továbbképzési szak frissítve 2019.11.14.

Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak frissítve 2019.02.13

Kifutott szakok

Humán erőforrás menedzser

Gazdasági agrármérnök (GAM)

Gazdálkodási (KG)

Mérnöktanár