Tanulmányi tájékoztató

Az  Oktatási Hivatal tájékoztatója a magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatók részére

2013. Június 1-jével több ponton módosultak a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott feltételek (Nftv.) ami a magyar állami (rész) ösztöndíj igénybevételét érinti. A módosítás értelmében a megváltozott szabályokat a módosítás hatálybalépését megelőzően már megkötött hallgatói szerződéssel rendelkező hallgatók tekintetében is alkalmazni kell, azaz rájuk is a hatályos szabályok vonatkoznak.

További információ ezzel kapcsolatban a http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/tajekoztato_feltetelekrol/ felületen olvasható.


SZIE - GTK 2019/2020 tanév időbeosztása

Személyes hallgatói félfogadási időszakok 2020. február 1-től

Beíratkozási tudnivalók a 2019/2020 tanévre

 

Tájékoztatás beiratkozáshoz, nyilatkozattétel a magyar állami ösztöndíj feltételeinek vállalásáról:

A 2019/2020. tanévre az általános felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. A hallgatók tájékoztatása a magyar állami ösztöndíj feltételeiről

Az általános felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók számára az Oktatási Hivatal a besorolási döntéssel együtt megküldte az  Séma nevű dokumentumot.

 

A Tájékoztató, amely terjedelme miatt nem képezte a besorolási döntés mellékletét, részletes tájékoztatást nyújt a magyar állami ösztöndíjas konstrukció feltételeiről.

 

 

2. Nyilatkozat beiratkozáskor, átsoroláskor

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/D. § (2) bekezdése értelmében az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról. Az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet 10. pontja szerint a nyilatkozat szövege a következő: „Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.”

 

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a www.oktatas.hu honlapon a magyar állami ösztöndíjjal összefüggő információk az alábbi megújult nyitóoldalról érhetők el:

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

 


Diákhitel-tájékoztató 2017.