Kari TDK Felhívás 2014.

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2014/2015. tanév őszi félévére meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.

Fontos időpontok:
Jelentkezés és rezümé leadása:       2014. szeptember 24. (szerda) 14 óra
Pályamunka leadása:                       2014. október 28. (kedd) 15 óra
Kari TD Konferencia időpontja:       2014. november 26. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A részletes felhívás és a szükséges dokumentumok a felületen letölthetőek. További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

A konferencia szervezésének előkészítése az NTP-TDK-13-036 "Tudományos Diákköri kutatások és programok a SZIE GTK-n" projekt támogatásával valósul meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program és az OFI támogat.

Gödöllő, 2014. május 22.   

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke