Csíkszeredai KTDK

FELHÍVÁS
A SZIE GTK csíkszeredai Tudományos Diákköri Konferenciára

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2019/2020. tanévre meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar
Tudományos Diákköri Konferenciáját a Csíkszeredai Képzési Helyen.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését a Csíkszeredai Képzési Helyről, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.

Fontos határidők:
Jelentkezés leadása:                 2020. január 7. (kedd) 14 óra
Pályamunka és rezümé leadása:        2020. január 21. (kedd) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:        2020. február eleje

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A csíkszeredai GTK TDK-ra jelentkezni 2020. január 21-ig lehet. A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a témavezető e-mail-je a tdk@gtk.szie.hu címre, melyben leírja, hogy a hallgató jelentkezését támogatja.
A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör aktuális tanévi menüpontjában. (http://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201920-tanev/csikszeredai... ).

A pályamunkát legkésőbb 2020. január 21-ig kell elektronikusan, pdf formátumban megküldeni a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a témavezető hivatalos, név@gtk.szie.hu címére. A pályamunkát az intézmény nyomtatja és kötteti.

A konferencia 2020. február elején kerül megrendezésre Csíkszeredán. A pontos időpontjáról a jelentkezőket a nevezési határidőt követően tájékoztatjuk!

A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!

További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontban (http://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201920-tanev/csikszeredai... ) megtalálhatóak.

A konferencia szervezését az NTP-HHTDK-19-0063 " SZIE GTK Tudományos Diákköri tevékenysége 2019/20. tanévben" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

Gödöllő, 2019. november 26.  

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke