Csíkszeredai KTDK

FELHÍVÁS
A SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferenciára

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2018/2019. tanévre meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar
Tudományos Diákköri Konferenciáját a Csíkszeredai Képzési Helyen.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését a Csíkszeredai Képzési Helyről, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.

Fontos határidők:
Jelentkezés és összefoglaló leadása:     2018. december 21. (péntek) 14 óra
Pályamunka leadása:                             2019. január 21. (hétfő) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:              2019. február eleje

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A csíkszeredai GTK TDK-ra jelentkezni 2018. december 21-ig lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör aktuális tanévi menüpontjában.

Kérjük a formai követelmények megtekintését!

A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap és az összefoglaló megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a témavezető e-mail-je a tdk@gtk.szie.hu címre, melyben leírja, hogy a hallgató jelentkezését támogatja, a rezümét látta és megfelelőnek tartja.
A pályamunkát legkésőbb 2019. január 21-ig kell elektronikusan, pdf formátumban megküldeni a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a témavezető hivatalos, név@gtk.szie.hu címére. A pályamunkát az intézmény nyomtatja és kötteti.
A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!
A konferencia 2019. február elején kerül megrendezésre Csíkszeredában. A pontos időpontjáról a jelentkezőket a nevezési határidőt követően tájékoztatjuk!

További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok a letölthető dokumentumok között megtalálhatóak.

Gödöllő, 2018. november 26.   

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke