Csíkszeredai KTDK

FELHÍVÁS
A SZIE GTK Csíkszeredai Képzési Helyen tatandó
Tudományos Diákköri Konferenciára

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2016/2017. tanév tavaszi félévére meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Csíkszeredai helyszínű Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK Csíkszeredai Képzési Helyén tanuló azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.*

Fontos határidők:  

Jelentkezés és összefoglaló leadása: 2016. október 22. (szombat) 8 óra
Pályamunka leadása: 2017. január 22. (vasárnap) éjfél
TD Konferencia időpontja: 2017. február

 

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A konferenciára jelentkezni 2016. október 22-ig lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör/2016/17. tanév/Csíkszeredai KTDK menüpontjában (http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201617-tanev/csikszer...).
Kérjük a formai követelmények megtekintését a honlapon!
A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap, az összefoglaló és a fotó (nem kötelező) megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a kinyomtatott, a hallgató által aláírt jelentkezési lap és összefoglaló Alapítványnál történő leadása.
A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni!

Információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201617-tanev/csikszer... webhelyen megtalálhatóak.
A konferencia szervezését az NTP-HHTDK-16 "SZIE GTK TDK programjainak támogatása a 2016/17. tanévben" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

Gödöllő, 2016. szeptember 01.                                                  Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke