Kari TDK Felhívás 2015.

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2015/2016. tanév őszi félévére meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.

Fontos időpontok:
Jelentkezés és rezümé leadása:       2015. szeptember 30. (szerda) 14 óra
Pályamunka leadás előbírálatra:       2015. október 15. (csütörtök) -nem kötelező
Pályamunka leadása:                      2015. október 28. (szerda) 15 óra
Kari TD Konferencia időpontja:          2015. november 25. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A részletes felhívás és a szükséges dokumentumok a felületen rövidesen letölthetőek lesznek. További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

A konferencia szervezése várhatóan az NTP-HHTDK-15 "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása" projektnek köszönhetően valósul meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

Gödöllő, 2015. május 22.   

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke