Tudományszervezési és Innovációs Kabinet

A Kabinet feladata

AKar tudományos tevékenységének magas szintű szervezetszerű megvalósítása, összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben foglaltakkal (bővebben lásd a csatolt ügyrendben).

A Kabinet tagjai

Kabinetvezető: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes (RGVI)

Titkár: Dóczi István műszaki ügyintéző (RGVI)

Tagok: 

  • Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök (RGVI)
  • Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár (ÜTI)
  • Dr. Baranyai Zsolt egyetemi adjunktus (KJMI)
  • Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens (TTI)

Állandó meghívottak:

  • Enyedi György, a Regionális Tudományok Doktori Iskola képviselője
  • a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képviselője
  • a GTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke
  • a GTK Hallgatói Önkormányzat képviselője
  • a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár képviselője
CsatolmányMéret
PDF icon A Kabinet ügyrendje (2014.07.03)443.06 KB