Kari Felvételi Bizottság

A bizottság feladata a karon meghirdetett képzésekkel összefüggő felsőoktatási felvételi eljárás lefolytatása. Ennek keretében különösen

 • a felsőoktatási felvételi eljárás előkészítésével, a szakok meghirdetésével
 • a mesterképzésbe jelentkezők előzetes kreditbeszámításával
 • a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolításával
 • a ponthatárok megállapításával - vonalhúzással
 • a felsőoktatási felvételi eljárás zárásával
 • a pótfelvételi eljárással
 • a külföldi állampolgárságú hallgatók számára meghirdetett idegen nyelvű képzések felvételi eljárásával kapcsolatos tevékenységben.

(A Bizottság működésének szabályozását bővebben lásd a mellékelt ügyrendben)

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán

Tagok:

 • Dr. Ugrósdy György egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes
 • Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár, szakfelelős
 • Dr. Guth László egyetemi docens, szakfelelős

Titkár: Éder Zsófia ügyvivő szakértő