Gyorsmenü

Versenyjog Magyarországon és az EU-ban - tanulmányi verseny

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1999. óta hirdeti meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi pályázatát. A tanulmányi pályázat alapvető célja a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal témaköre iránt, illetve ösztönzése tudásának szélesítésében, ismereteinek elmélyítésében.

A versenyre egyetemek és főiskolák alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatók magyar nyelvű pályázatait várjuk. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a pályamunkák leadási határidejekor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek akár hazai, akár határon túli felsőfokú oktatási intézményben, amelynek alátámasztására iskolalátogatási igazolás benyújtását kérjük a hallgatóktól.

A részletes felhívás a szervezt honlapján olvasható, jelentkezési határidó: 2016. június 6.