Gyorsmenü

Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar külföldi hallgatói számára tartott tanévnyitó ünnepségre szeptember 15-én került sor az egyetem földszinti Rektori Dísztermében. A nagyszámú külföldi hallgatót, tanáraikat, a magas rangú meghívottakat és a többi kedves vendéget az elnökség köszöntötte, majd pedig az angol nyelvű szakok és a doktori iskola vezetője mutatták be a képviselt szakokat és doktori iskolákat.

A hallgatókat először dr. Szabó István külkapcsolatokért felelős igazgató köszöntötte. Igazgató úr örömét fejezte ki a külföldi hallgatók nagy száma miatt, és hangsúlyozta a külföldi hallgatók fontos szerepét a Szent István Egyetem képzési rendszerében.

Ezután dr. Káposzta József, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja köszöntötte a hallgatókat. Ő is kiemelte a külföldi hallgatók fontosságát a kar életében, majd bemutatta a kar eddigi teljesítményét, eredményeit, méltatva az oktatók felkészültségét, a szakok sokszínűségét. Ismertette a kar jövőjére vonatkozó terveket, amelyekben a külföldi hallgatók is nagy szerepet kapnak.

Dékán úr után Vlagyimir Rakhmanyin úr, a FAO európai és közép-ázsiai regionális képviselője, a szervezet általános főigazgató-helyettese kapta meg a szót. Főigazgató-helyettes úr méltatta az egyetemet, annak képzéseit és jó hírét, jelezve a hallgatók számára, hogy megfelelően választottak. Ezt azzal is alátámasztotta, hogy véleménye szerint bolygónk két legfontosabb kihívása az energia- és az élelmezésbiztonság lesz a jövőben, ezért az egyetem ehhez kapcsolódó képzésein végzett hallgatókra minden bizonnyal szükség lesz a munkaerő-piacon.

Kálmán Zoltán, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője is örömét fejezte ki az idegen nyelvű képzések sikerességét tapasztalva, és osztotta Rahmanyin úr véleményét a jövő kulcskérdéseiről, az egyetemi szakok hasznosságáról. Megemlítette, hogy az egyetem és a minisztérium szoros kapcsolatokat ápol, aminek jó példája a FAO ösztöndíjas képzés. Elmondta, hogy ez az együttműködés minden szereplő számára előnyös: az egyetem bővítheti nemzetközi képzését, a minisztérium hozzájárul az elmaradottabb országok fejlődéséhez és megalapozza ezen országokkal a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat, a diákok pedig egy színvonalas, nemzetközileg elismert képzésben szerezhetnek diplomát.

Az elnökség tagjainak köszöntője után az idegen nyelvű képzések képviselői tartották meg prezentációikat. Elsőként dr. Lehota József mutatta be az általa vezetett Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolát. Vázolta a doktori iskola keretein belül folyó munkálatokat, a képzés struktúráját, a követelményeket és a külföldi hallgatók számára nyitva álló lehetőségeket.

Ezután dr. Tóth Tamás mutatta be a hozzá tartozó Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakot. Rámutatott a szak erősségeire, a gyakorlatorientált képzéssel járó tapasztalatszerzési lehetőségekre, a tantárgyak széles spektrumára, valamint a vidéki területek nagyfokú szakemberigényére.

A következő szakvezető dr. Poór József volt, a Vezetés és szervezés mesterszak vezetője. Képzésében bemutatta a változó világ menedzsment trendjeit, igényeit, majd pedig rátért a képzés struktúrájára. Előadását egy gondolatébresztő videóval zárta, amely tovább hangsúlyozta a szakon képzett munkavállalók fontosságát.

A Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot dr. Illés B. Csaba, a szak vezetője, és Törőné dr. Dunay Anna, a szak egyik oktatója mutatta be. Köszöntötték a szakra érkező külföldi hallgatókat, majd vázolták a szak struktúráját, a képzésben rejlő lehetőségeket, valamint rámutattak a szakon végzett hallgatók munkaerő-piaci esélyeire, előnyeire.

A prezentációk után egy rövid szünet következett, miután a hallgatók lehetőséget kaptak arra, hogy informális beszélgetést folytassanak szakvezetőikkel és más oktatóikkal.

Kategóriák:
Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára
Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára
Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára
Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára
Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára
Tanévnyitó a külföldi hallgatók számára