Gyorsmenü

SZIE GTK Agrár-mérnöktanár szak OK (osztatlan képzés)

Ismertető A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására, képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad, hogy tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén. Szakvezető: Dr. Gombos Norbert egyetemi docens Letölthető tájékoztató: http://www.scribd.com/doc/217415731/SZIE-GTK-Agrarmernoktanar-OK-osztatlan-kepzes