Gyorsmenü

Stumpf István alkotmánybíró előadása

A Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék meghívására október 19-én Hatalommegosztás és a végrehajtó hatalom prezidencializálódása címmel prof. Stumpf István alkotmánybíró, volt kancelláriaminiszter tartott előadást karunk üzleti szakos hallgatói számára.

Az előadó személyes hangú bevezetőjében többek között arról beszélt, hogy ma már a számos kommunikációs eszköz segítségével szinte korlátlan mennyiségű információhoz lehet hozzájutni, ezért az oktatás feladata is változik, képessé kell, hogy tegye a hallgatókat az információk strukturálására, az azok közötti eligazodásra és a szakmai ismeretek elsajátítása szempontjából fontos információk kiválasztására.

Felhívta a hallgatók figyelmét az emberi kapcsolatok, a közösségek fontosságára, hiszen ezek biztosítják a kiegyensúlyozott személyiségfejlődést, és egyben védelmet, biztonságot nyújtanak a negatív, romboló hatásokkal szemben.

Az előadó külföldi tanulmányútjai és tapasztalatai alapján, elsősorban az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának szerepén keresztül mutatta be az alkotmánybíráskodás jelentőségét.

Az államhatalmi ágak megosztása ma már a klasszikus értelemben nem érvényesül. A modern államszervezetekben a „fékek és egyensúlyok” rendszerében világszerte új, országonként is eltérő megoldások intézményesültek.

Magyarországon a 2010-es „második jogállami forradalom” eredményeként a magyar jogrendszer rendszerváltás utáni legradikálisabb átalakítására került sor.  Ugyanakkor a parlamenti többség által hozott döntések több alkalommal nem állták ki az alkotmányosság próbáját. Mindez az Alkotmánybíróság aktivizmusának megfékezésére, a parlamenti szupremácia helyreállítására ösztönözte a törvényhozói többséget.

Összességében az előadás a parlamenti demokrácia, az alapjogok érvényesülése versus a nemzetközi és belső válsághelyzetekre gyorsan és hatékonyan reagálni képes kormányzat és közigazgatás közötti egyensúly kialakításával kapcsolatos szempontokat és érveket sorakoztatta fel pro és kontra.  Az előadást karunk több oktatója is megtisztelte részvételével.

(Az előadás prezentációja a SZIE E-learning Portálon elérhető: http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=235)

Az előadás megtartása mellett Stumpf István találkozott a kar dékánjával, Káposzta Józseffel, aki tájékoztatást adott a karon folyó oktatási-tudományos munkáról. Stumpf István figyelmét különösen felkeltették a regionális gazdaságtan területén folyó szakmai programok és ezzel összefüggésben mint az Új Magyar Közigazgatás folyóirat főszerkesztője felajánlotta a kar oktatói számára a folyóirat szakmai profiljának megfelelő témakörökben történő publikálási lehetőséget.

Kategóriák:
Stumpf István alkotmánybíró előadása
Stumpf István alkotmánybíró előadása
Stumpf István alkotmánybíró előadása