Gyorsmenü

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2015/2016. tanévre

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - a demonstrátorok foglalkoztatásáról szóló 2/2014. Dékáni Utasításban foglaltak alapján - pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2014/2015. tanévre.

I. A pályázat feltételei

Demonstrátori pályázatot adhat be:

  • az alapszakos hallgató, aki alapszakon két lezárt félévvel és (akkreditált tárgyakkal együtt, de szakmai gyakorlat nélkül) legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik vagy mesterképzéses hallgató,
  • a pályázó tanulmányi ösztöndíj átlaga az utolsó két aktív félévben legalább 4,00,
  • magatartása, közösségi munkája példás,
  • nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt és
  • egy éven át tudja vállalni demonstrátori megbízását, azaz nem tartózkodik külföldön, aktív fél évvel regisztrál az őszi és tavaszi félévben is, és nem nyújt be kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet.

II. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

  • az oktatási szervezeti egység megnevezését, ahol demonstrátorként szeretne közreműködni;
  • szakmai önéletrajzot, amely kitér a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység),
  • szakmai elképzeléseit, és
  • a tanulmányi eredményeket a pályázat benyújtása napjáig, az összes eddigi félév felvett és teljesített tárgyait, azok eredményeit és a féléves átlagot félévente (kreditigazolás);
  • a foglalkoztató tanszék/kutatócsoport vezetőjének ajánlását.

III. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a dékán címére, a Kari Titkárságra kell benyújtani elektronikusan és egy nyomtatott és aláírt példányban legkésőbb 2015. szeptember 14. hétfő 16:00 óráig. A demonstrátori pályázatokról az illetékes intézeti tanácsok rangsorolással döntenek legkésőbb 2015. szeptember 18-ig.

IV. Demonstrátori ösztöndíj

A 2015/2016. tanévre a Kar dékánja oktatási szervezeti egységenként (intézet) a legkiválóbb pályázók részére 20.000 Ft/hó összegű ösztöndíjat biztosít. A demonstrátor konkrét feladatait és az alkalmazás feltételeit az oktatási szervezeti egység határozza meg. Az érdeklődők előzetesen az intézet vezetőjénél informálódhatnak.

A demonstrátort a dékán bízza meg. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. A demonstrátori pályázatra és a demonstrátorok foglalkoztatására vonatkozó részletes szabályokat a dékáni utasítás tartalmazza.

CsatolmányMéret
PDF icon Pályázati felhívás1.66 MB
PDF icon 2/2014. Dékáni Utasítás1.93 MB