Gyorsmenü

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: Kormányrendelet) – a 2017/2018. tanévben változatlanok; a Kormányrendelet ezen ösztöndíjra vonatkozó részének módosításáig a „köztársasági ösztöndíj” elnevezés helyett az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően „nemzeti felsőoktatási ösztöndíj” értendő.

  1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek.
  2. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.
  3. A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható.
  4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2017/2018. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2017/2018. tanév második félévében) folytatja.
  5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható.
    Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
  6. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevétele terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.
  7. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat lenyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a benyújtott pályázatok alapján rangsorolt hallgatók közül az első 3 fő részesülhet a következő tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban.

A pályázatot a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Titkárságán kell benyújtani egy példányban, melynek határideje: 2017. július 3. (hétfő) 1200 óra. Hiánypótlásra  július 10-ig van lehetőség.

CsatolmányMéret
Fájl Pályázati adatlap19.37 KB
PDF icon Eljárásrend239.86 KB