Gyorsmenü

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2019/2020

FELHÍVÁS

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2019/2020. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév időtartamára.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza

  1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.
  2. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.
  3. A 2019/2020. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.
  4. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.
  5. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat lenyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatot a hallgatók a GTK Dékáni Titkárságára nyújthatják be egy példányban, 2019. július 2., kedd, 1200 óráig.

(A karok a benyújtott pályázatokat rangsorolják és további ügyintézésre, 2019. július 15-ig megküldik az Oktatási-ügyek Osztálya részére. A végső döntést az Oktatási Hivatal hozza meg augusztus végén. A nyertes pályázók oklevelei a tanévnyitó ünnepségen kerülnek átadásra.)

CsatolmányMéret
Fájl nfl_palyazat_elj_rend_2019.docx37.46 KB
Fájl pilyizati_lap.xlsx19.07 KB