Gyorsmenü

Köztársasági Ösztöndíj a 2015/2016. tanévben

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza.

  1. Köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali) alap- vagy mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két aktív félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek.
  1. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34 000 Ft havonta.
  1. A 2015/2016. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2015/2016. tanévben folyósítható.
  1. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2015/2016. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2015/2016. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.
  1. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben -, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. Nem szűnik meg azonban az alapképzésben résztvevő hallgató jogviszonya – az Nftv. 59.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint -  ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert, (azaz a Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – a felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
  1. Abban az esetben, ha a köztársasági ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, a nemzeti erőforrás miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

A pályázatot a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói a Nappali Tanulmányi Titkárságra  

2015. július 2. (kedd) 12.00 óráig  nyújtsák be.

Karunkon a köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma 5 fő.

Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatokat a minisztérium nem bírálja el.

Gödöllő, 2015. május 12.

Dr. Káposzta József
egyetemi docens, dékán sk

CsatolmányMéret
PDF icon GTK felterjesztési rangsor897.91 KB
Microsoft Office document icon Eljárásrend54 KB
Office spreadsheet icon Pályázati adatlap42.5 KB