Gyorsmenü

Köztársasági öszöndíj a 2016/2017. tanévre

A Köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) tartalmazza.

  1. Köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek.
  2. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34 000 Ft havonta.
  3. A 2016/2017. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható.
  4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2016/2017. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2016/2017. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.
  5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.
    Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
  6. Abban az esetben, ha a köztársasági ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevétele terhére – jogosult ezen hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

A pályázatot a GTK hallgatók a tanulmányi titkárságra, Pál Erika nevére, 2016. július 4. hétfő, 12 óráig nyújthatják be egy példányban.

A karok a benyújtott pályázatokat rangsorolják és további ügyintézésre, 2016. július 15-ig megküldik az Egyetemi Tanulmányi Hivatal részére.

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Eljárásrend54 KB
Fájl Űrlap19.08 KB