Gyorsmenü

Gyászhír: Elhunyt Dr. Romány Pál

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Romány Pál a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar professzor emeritusa, az MTA doktora, egykori mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, életének 91. évében, december 16-án eltávozott közülünk. Kedves Professzor Úr! Emléked örökre megőrizzük, nyugodj békében!

Romány Pál, Szajolban született 1929. november 17-én. Középiskolai tanulmányait Szolnokon végezte. 1947-től bekapcsolódott a népi kollégiumi mozgalomba, majd 1949-ben már első éves egyetemi hallgatóként a Magyar Agrártudományi Egyetem Agrárpolitikai Tanszékén, Nagy Imre tanszékvezetőnek volt demonstrátora. 1952-ben agrármérnöki diplomát szerzett, s ezt követően az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumában dolgozott.1954-től a Mezőcsát határában lévő Keselyűhalmi Állami Gazdaság igazgatója lett. 1956 nyarától a Nógrád megyei, majd Borsod-Heves megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságára került termelési igazgatóként. 1961-től 1970-ig az MSZMP KB Államgazdasági, majd Gazdaságpolitikai Osztályának munkatársa, később osztályvezető-helyettese volt. A pártközpont államgazdasági osztályán dolgozva szerepet vállalt a mezőgazdasági reform előkészítésében. Részt vett a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) valamint a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának (TOT) megszervezésében. A KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösségének - Fehér Lajos elnöksége idején - titkára, majd később elnöke volt. 1970-től 1973-ig az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottság első titkári posztját töltötte be. 1973-tól megbízták az MSZMP KB Területi Gazdaságfejlesztési Osztályának vezetésével. 1975. július 4. és 1980. június 27. között mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterként dolgozott. A FAO közgyűlése Romány Pál 1979-ben tett javaslatára határozta el, hogy október 16-a legyen Élelmezési Világnap.

Romány Pál életútját végig kísérte a tudomány művelése. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának, különböző bizottságainak munkájában 1964-től vett részt. Kandidátusi értekezését 1970-ben védte meg a mezőgazdasághoz kapcsolható ipari-kereskedelmi tevékenység tematikai kidolgozásával. Az MTA Agrártörténeti Bizottságának elnöke volt 1972-től 1990-ig. 1982-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára. 1987-től egyetemi tanár és rektor a Politikai Főiskolán. 1990-től az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának alelnöke. 1999-ben “Agrárpolitika és agrártársadalom Magyarországon (1957-1997)” c. értekezéséért megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozatot.

A Szent István egyetem 2001-ben Honoris Causa Doktor, illetve Professor Emeritus címmel is kitűntette. Felsőoktatásban eltöltött 30 éve alatt szinte az ország összes felsőfokú agrár képzőhelyén oktatott, (Gödöllő, Kaposvár, Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Gyöngyös, Szolnok, Pécs) főleg agrárpolitikát, agrártörténetet és agrárökonómiát és szövetkezeti-gazdaságpolitikát. Aktív pályájának az egyik utolsó állomása a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani- és Vidékfejlesztési Intézete volt, ahol az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola aktív törzstagjaként is dolgozott. Mintegy kétszáz tanulmány, több egyetemi jegyzet is jelzi meghatározó tudományos teljesítményét.