Gyorsmenü

Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása” c. Kutatási témapályázat

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar és az Élelmiszertudományi Kar közös közreműködésével a Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása” c. Kutatási témapályázat valósul meg.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései:

A megújuló energiák bevezetése és használata nem csupán egy kutatási kérdés, ugyanis a társadalmi-gazdasági környezet szerves részét képezik, ezért felhasználásuk különböző akadályokba ütközik. Magyarországon a bioenergián belül a bioüzemanyag jövőbeni létjogosultsága nem kérdéses. Egyrészről a bioüzemanyag előállításában és felhasználásában rejlő környezetvédelmi és gazdasági potenciál, másrészről az uniós tagságból eredő jogszabályi kötelezettség is az ágazat fejlődési és fejlesztési lehetőségét támasztja alá.

Ugyanakkor hazánkban a bioüzemanyag előállítás és a felhasználás tekintetében számos egymásnak ellentmondó nézet alakult ki az elmúlt időben, amellyel kapcsolatosan paradigmaváltásra lenne szükség a hazai és nemzetközi szakirodalom által jegyzett források feltárása alapján. A kutatás célkitűzéseihez megfogalmazott kérdések megválaszolásához a kutatás érdemben járul hozzá a kiemelt jelentőségű külföldi és magyar szakirodalom áttekintése és rendszerezése.

A szakirodalom feldolgozásával a nemzetközi bioüzemanyag piac átfogó megismerésén túlmenően a magyar lehetőségek és problémák széleskörű feltárása is jelentős szerepet játszik. Az eredmények elősegítik a bioüzemanyag ágazat szereplői számára az újszerű tudományos szemlélet kialakítását.

Célkitűzésünk, hogy a kutatásban olyan új eredményeket érjünk el a fenntartható és multifunkcionális bioüzemanyag kibocsájtás témakörében, melyek a Debreceni Egyetem mind hazai, mind a nemzetközi szakmai elismertségét növelik és hozzájárulnak a külső kutatási pályázati források bevonásához is.

A kutatásban résztvevő (vezető) kutatók:

Dr. habil Máté Domicián (kutatásvezető), egyetemi docens, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Dr. habil Oláh Judit, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

Prof. Dr. Popp József, MTA levelező tagja, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Prof. Dr. Lakner Zoltán, MTA doktora, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar