Gyorsmenü

Felhívás Kari TDK 2019.

FELHÍVÁS
A SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferenciára

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2019/20. tanévre meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését a gödöllői és a budapesti képzési helyről, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.*

Fontos határidők:
Jelentkezési lap leadása:     2019. október 1. (kedd) 14 óra
Pályamunka és összefoglaló leadása:     2019. október 22. (kedd) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:     2019. november 20. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A GTK TDK-ra jelentkezni 2019. augusztus 26-október 1. között lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör aktuális tanévi menüpontjában
(https://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201920-tanev/godollo-es-bkh-ktdk ).
Kérjük a formai követelmények megtekintését a honlapon!

A jelentkezéshez szükséges a számítógéppel kitöltött, hallgató és a konzulens oktató által aláírt jelentkezési lap megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre (szkennelve is megfelel!!) vagy leadása a SZIE GTK RGVI adminisztrációjában, vagy a BKH TO-n Jáger Évánál. A jelentkezési lap postai úton is megküldhető (postacím: SZIE GTK RGVI, Urbánné Malomsoki Mónika 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.).
A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!

További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontban (https://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201920-tanev/godollo-es-bkh-ktdk ) megtalálhatóak.

A konferencia szervezését az NTP-HHTDK-19-0063 " SZIE GTK Tudományos Diákköri tevékenysége 2019/20. tanévben" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

 

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke

 

 
               
 

Felhívás Kari TDK 2019.