Gyorsmenü

Executive MBA program

A Szent István Egyetem 2005. szeptemberében indította el angol nyelvű Executive MBA képzését, amelyet 2006. februárjában követett a magyar nyelvű Executive MBA program. A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel ren­del­kez­nek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nem­zet­kö­zi gaz­da­ság­ban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek i­rá­nyí­tá­sá­ra.

Az idei évben magyar nyelvű Executive MBA programjának 13. évfolyama fejezte be tanulmányait a Szent István Egyetemen és összesen 12 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A záróvizsga során a hallgatók bizonyították, hogy a képzés 4 féléve során, magas szinten sajátították el az üzleti tudományokat. Az elkészített szakdolgozatok az üzleti élet különböző területeit mutatták be a bírálók nagy örömére. A szakdolgozat bírálati folyamat során kiváló külső szakemberek elismerő véleményüket fogalmazták meg a hallgatók által elvégzett vizsgálatokról. Az elkészült szakdolgozatok többsége kapcsolódott a hallgatók mindennapi munkájához, így azok eredménye vállalkozásaik életében eredményesen hasznosult, illetve tovább fejlesztésre kerül a jövőben.

Az Executive MBA program a 15. magyar nyelvű évfolyam indítását tervezi 2018. szeptemberétől.

A jelentkezés feltétele

A képzésre minimum 2 év szakmai tapasztalattal és bármely államilag elismert egyetemi vagy főiskolai diplomával lehet je­lent­kez­ni.

A programra történő felvételhez nyelvvizsga bizonyítvány nem szükséges, de a diploma kiadásának feltétele an­gol nyelvből legalább középfokú, C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 10.

További információk a jelentkezésről és a képzésről megtalálhatók a honlapunkon: http://mba.szie.hu/node/4