Gyorsmenü

Diplomaosztó ünnepség a GTK-n

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar június 11-én tartotta diplomaátadó ünnepségét a gödöllői aulában. Az eseményen Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és dr. Káposzta József dékán mondott beszédet, a hallgatók nevében Dudás Evelin búcsúzott. A kar 30 éves jubileuma alkalmából Prof. Donnik Irina Mikhailovna, az Ural State Agricultural University rektora fejezte ki jókívánságait. Az ünnepségen kitüntetéseket adtak át, s erre az alkalomra ismét megjelent a Szent István Egyetem című lap Tallér Tanévzáró Magazinja.

Jakab István – aki a napokban záróvizsga bizottság tagjaként is meggyőződhetett a hallgatók felkészültségéről – az Országgyűlés nevében köszöntötte a végzett hallgatókat és az ünnepség vendégeit. Kifejezte meggyőződését, hogy a gödöllői székhelyű intézmény a jövőben is meghatározó szerepet tölt majd be a felsőoktatásban.

A törvényhozás alelnöke méltatta az egyetem és a kar szerepvállalását a külhoni magyarság anyanyelvű felsőoktatásában és angol nyelvű képzésében. Hangsúlyozta, hogy az egyetemen a hallgatók által megszerezhető tudásnak és az ott folyó kutatásoknak is nemzetközi versenyben kell helytállnia.

Dr. Káposzta József dékán beszédében kiemelte, hogy az ünnepi tanácsüléssel indítják el a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 30. jubileumi évét.

- Ez egy jó alkalom arra - hangsúlyozta, - hogy egy pillanatra megálljunk, és számba vegyük eredményeinket, értékeljük a közel egy emberöltős történelmünket, okuljunk hibáinkból és építkezzünk eredményeinkből.

Hálás tisztelettel gondolunk Karunk alapító dékánjára, Bíró Ferencre, akinek emlékét örökre őrizzük. Munkásságának eredményei a mai napig érezhetőek, hiszen olyan Kar indításánál bábáskodott, amely a mai napig egy alkalmazkodó, a változásokra gyorsan reagálni tudó intézmény.

Tisztelet az alapításban résztvevőknek és folytatóinak, hogy időben, jó érzékkel, ráérezve a történelmi, társadalmi átalakulás várható folyamataira, fejlesztették és alakították a GTK-t a kor követelményeinek megfelelően. Köszönjük Nektek, hiszen itt vagytok ma is és velünk együtt ünnepeltek. Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy tisztelettel köszöntsem a Kar volt dékánjait, Székely Csabát, Molnár Józsefet és Villányi Lászlót, akik közül ketten jelenlétükkel is megtisztelték mai ünnepségünket. Hálásak vagyunk évtizedekig tartó iránymutatásukért, szakmai, vezetői és emberi munkájukért, amivel irányították a GTK-t a legnehezebb időszakokban is. Tisztelettel Köszönjük!

A Kar volt dékánjai mellett a meghatározó professzorokat is külön tisztelettel köszöntöm. Baráth Erzsébet, Bíró Sándor, Borszéki Éva, Csath Magdolna, Dinnyés János, Fehér István, Kiss Károly, Kósa András, Lőkös László, Makó Csaba, Nemes Ferenc, Romány Pál, Szabó Lajos, Szelényi László, Szilágyi Klára, Szűcs István, Tóth Tamás, Tőzsér János, Völgyesy Pál, csak néhány név abból a szakmai körből, akik munkája nélkül biztosan nem lehetnénk ma itt.

Az elődök örökségének hatására vált a GTK a két szakot oktató karból, több mint 60 képzési formában biztonságosan mozgó, 22 alap és mesterszakot indító, Kiválósági Díjjal kitüntetett egyetemi karrá, ami az évek kitartó fejlesztéseit megvalósítva, ma már 2 doktori iskolával és több mint 4.000 hallgatóval rendelkezik. Az oktatói csapat több mint 80%-a rendelkezik tudományos fokozattal.

Az elmúlt 30 év talán legnagyobb közös eredménye a nemzetközi térbe való kilépés volt. Itt a 90-es évek külhoni képzéseinek elindulásában a székelyföldi képzésünk kiteljesedése volt igazi mérföldkő. Az évek alatt és a felsőoktatási rendszer átalakulásában is kiválóan működött a képzésünk Csíkszeredában, majd a Sapientia Magyar Tudományegyetem 2001-es megalakulásával átadtuk a stafétát. A világ folyamatos változása 2012-ben újragondoltatta velünk székelyföldi szerepvállalásunkat és ismét elindítottunk a vidékfejlesztési képzésünket. Ennek eredményeként ma 23 székelyföldi diák is átveheti diplomáját. Gratulálunk a kiváló eredményeikhez!

Az elmúlt években tett szisztematikus fejlesztésünk hatására nemzetközi kapcsolataink ismét kiemelkedő pályára álltak, amit jelenleg a karunkon tanuló közel 300 külföldi diák jelenléte is bizonyít. Látható tehát, hogy tágabb összevetésben sem kell szégyenkeznünk, hiszen 39 ország diákjai tanulnak karunkon és számuk folyamatosan növekszik.

Az elmúlt két héten 525 hallgató tett sikeres záróvizsgát, 72%-uk mesterszakos volt. A végzettekből 168 fő kapott kiváló vagy jeles oklevelet, ami kiemelkedő 32%.

A hallgatók nevében búcsúzó Dudás Evelin kiemelte: Sokan kérdezik meg tőlünk, mit adott nekünk a SZIE GTK? Ezt nehéz szavakba foglalni. Az itt töltött idő alatt rengeteg jó barátra tehettünk szert, egy összetartó évfolyamot, megtapasztaltuk az igazi diákéletet, mivel az intézményben számos program résztvevői, szervezői lehettünk, és nem utolsó sorban egy színvonalas diplomát. Eddigi tapasztalataim alapján azt gondolom, ha bármilyen segítségre, támogatásra lenne szükségünk, az egyetem kapui mindig nyitva lesznek számunkra. Olyan értékeket kaptunk, melyek formáltak és neveltek minket.  

A diplomaátadó ünnepségen címzetes egyetemi tanári elismerő címet vett át Prof. Donnik Irina Mikhailovna rektor, a kar nemzetközi oktatási, kutatási kapcsolatainak fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gyémántoklevelet adományozott Dian Istvánnak, Varga K. Mihálynak és Végvári Istvánnak, Aranyoklevelet adományozott Czirok Mihálynak és Smid Jánosnak.

A továbbiakban a GTK Kiemelkedő Teljesítményért Díj átadására került sor. Az elismerésben Braun Emese ügyvivő szakértő, Csadóné Gregus Piroska ügyvivő szakértő, Gősi Imréné dr. egyetemi docens, dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes, Pál Erika oktatási igazgató, Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök és Vulczné Villányi Kinga ügyvivő szakértő részesült.

A kari tanács 2016 legszínvonalasabbnak ítélt tankönyv- és jegyzetírói munkásságáért Orlovits Zsolt adjunktus részére a GTK Legjobb Tananyag Díj kitüntetést adományozta.

A kar dékánja GTK Innovációs Díj kitüntetést adományozta Pető István adjunktusnak, Pásztor Márta Zsuzsanna tanársegédnek és Popovics Attila ügyvivő szakértőnek.

A GTK Legjobb Hallgatója Díjban részesült Almádi Bernadett, az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola hallgatója, Biró Eszter Fruzsina, turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató, Fehér Edina, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos hallgató, Sándor Nikoletta, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos hallgató, Szabó Bálint, kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgató, Szél Máté, turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató.

Oklevelet vettek át a kar 30 éves jubileumi évének alkalmából meghirdetett logópályázat nyertesei, Mezei Martin, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos hallgató és Maohua Li, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD. hallgatója.

A tanév Legjobb Oktatója Díjat dr. Gyenge Balázs, az Üzleti Tudományok Intézete egyetemi docensének ítélték oda. A vándorserleget Balogh Barbara, a Hallgatói Önkormányzat elnöke adta át.

A következőkben Prof. Donnik Irina Mikhailovna, az Ural State Agricultural University rektora fejezte ki jókívánságait a Kar 30 éves jubileuma alkalmából.

Az ünnepségen együttműködési megállapodás aláírására is sor került a kar és az MMG Hotels Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között. A Mellow Mood cégcsoport meghatározó szerepet tölt be a magyar turizmusban. Legújabb 5 csillagos luxusszállodájuk jövőre nyílik meg a Párizsi udvar épületében, amelyet teljes körűen felújítanak. A megállapodást dr. Káposzta József dékán valamint Samer Hamdan és Awad Zuhair tulajdonos ügyvezető igazgatók írták alá.

A diplomák átadására a végzettek fogadalomtétele után került sor.

Balázs Gusztáv felvételei

 

Kategóriák:
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)
Diplomaosztó ünnepség a GTK-n (fotó: Balázs Gusztáv)