Gyorsmenü

Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara június 10-én tartotta diplomaátadó ünnepségét a gödöllői aulában. Az eseményen beszédet mondott Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára és dr. Káposzta József dékán.

A hazai felsőoktatási intézmények Magyarország nemzetközi kapcsolatait is erősítik. A magyar tudományosság és szakemberképzés számos területen világhírű, kiemelkedő, mondta Íjgyártó István. Az államtitkár kiemelte: a Szent István Egyetem közel 300 külföldi hallgatójával kiváló példa arra, hogy a magas színvonalú oktatás versenyképes a nemzetközi mezőnyben is.

Felismerve a külföldi hallgatói mobilitás kiemelt szerepét, a kormány 2014-ben létrehozta a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programot. Jelenleg több mint 50 partnerországgal van érvényben mintegy 4000 ösztöndíjat biztosító megállapodás, ezek lefedik a kormány keleti és déli nyitási stratégiájának célterületeit.

Magyarország számára ez többszörösen megtérülő befektetés. Kontinenseken átnyúlva teremt lehetőséget generációk jövőbeni együttműködésére. Az itt tanuló külföldi hallgatók fontos szerepet töltenek be a hazánkról alkotott kép formálásában és az országok közötti kapcsolatok bővítésében. Az ösztöndíjprogram, amelynek a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is részese, hozzájárul ahhoz is, hogy Magyarország nemzetközi szinten regisztrált tudásbázissá lépjen elő.

De nemcsak az itt tanuló külföldiek fontosak, hanem a magyar hallgatók tudása is, mert a szaktudásból eredő, itthon hasznosuló tudományos eredmények, technológiai fejlesztések és újítások hozzájárulnak a magyar gazdaság teljesítőképességének fokozásához, Magyarország nemzetközi piaci sikereihez.

A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara „A képzés élvonalában!” mottónak megfelelően példaértékű erőfeszítéseket tesz a magas színvonalú oktatás fenntartása érdekében, hogy az itt végzettek már képzett szakemberként sikeresek legyenek, állapította meg Íjgyártó István.

- Sokan sokfélét gondolunk az oktatásról, s a többség úgy gondolja, hogy a lényeg a tanítás, pedig szerintem a tanulás fontosabb - hangsúlyozta beszédében dr. Káposzta József, majd így folytatta: - Diplomaosztón jó elgondolkodni munkánkon, feladatainkon: jutott-e arra időnk, hogy megszerettessük egyetemünket, karunkat, inspirálni tudtuk-e diákjainkat, hogy legyen erejük, lelkesedésük tanulni? Remélem sikerült!

A közel 4.000 hallgatóval rendelkező, 62 képzési formában biztonságosan mozgó, több mint 40 országból közel 300 külföldi hallgatót oktató és eddig közel 17 ezer diplomát már átadó Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nem csak a hazai gazdasági felsőoktatás élmezőnyében van, hanem nemzetközi kitekintésben is egyre inkább elfogadott tényezővé vált az elmúlt években. Az idén közel ezer külföldi hallgató adta be jelentkezését a karra, ahol a most záruló tanévben 32-en végeztek több kontinensről.

A kar vezetője arról is szólt, hogy a hazai felsőoktatásban a Szent István Egyetem egyedülálló Kárpát-medencei képzőközpontot működtet, melynek keretein belül a Felvidéktől kezdve, a Kárpátalján keresztül egészen Székelyföldig számos képzési formában indít képzéseket. Immár negyed százada végeznek itt külhonban élő magyar hallgatók. Az idei záróvizsgákon 23 székelyföldi diák tett sikeres záróvizsgát.

A hallgatók kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mint a jelenlegi záróvizsgázók eredményei. Az elmúlt két hét alatt 42 bizottság előtt 536 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A végzettekből 168 fő kapott kitüntetéssel kiváló vagy jeles oklevelet.

A végzettek nevében elbúcsúzó Galambos Rita többek között elmondta, büszke arra, hogy ismereteit Magyarország egyik legjobb és legerősebb egyetemétől, a Szent István Egyetemtől kapta. Az elmúlt évek során hallgató társaival együtt számos olyan oktatót ismert meg, akik azon túl, hogy kimagasló szaktudásukat átadták, hasznos tanácsaikkal ellátva felkészítettek arra a jövőre is, mely az itt eltöltött időszak lezárta után vár a friss diplomásokra. Köszönettel tartoznak azért, hogy lelkes, elszánt vezetőik és tanáraik bizonyításra késztettek mindenkit és a legnehezebb percekben sem hagyták feladni céljaikat.

Az ünnepségen címzetes egyetemi docensi elismerő címet adtak át Takács Gábornak, a Wipro Limited tanácsadójának.

Gyémántoklevelet Antal Józsefnek, Kira Józsefnének és Lantay Gyulának, aranyoklevelet Herbszt Ferencnek és Takács Attilának adományoztak.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa a Kar érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért GTK Kiemelkedő Teljesítményért Díj kitüntetést adományozott Gábrielné Tőzsér Györgyi mestertanárnak, Illésné Kovács Ágnes tanszéki mérnöknek, Kegyes Anna igazgatási ügyintézőnek, Kollár Péter tanársegédnek, dr. Péli László egyetemi docensnek, Sójáné Dux Ágnes mestertanárnak, Tatár Emese tanársegédnek, Törőné dr. Dunay Anna egyetemi docensnek és dr. Vinogradov Szergej egyetemi docensnek.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja, a Kar fejlesztésében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens részére a GTK Innovációs Díj kitüntetést adományozta.

A kar dékánja a Kar hírnevének öregbítéséért, valamint a Kar érdekében kifejtett lelkiismeretes munkáért a GTK Legjobb Hallgatója Díj kitüntetést adományozta Lakatosné Szuhai Györgyinek, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola hallgatójának, Galambos Ritának, az Emberi erőforrások alapszak hallgatójának, Kovács Adriennek, a Gazdálkodási és menedzsment alapszak hallgatójának, Mihályi Fruzsinának, a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak hallgatójának, Nagy Dánielnek, a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak hallgatójának, Szászi Dániel Andrásnak, a Pénzügy mesterszak hallgatójának, Stefán Gergő Jánosnak, a Turizmus-vendéglátás alapszak hallgatójának és Valastyán Gergő Dávidnak, a Pénzügy és számvitel alapszak hallgatójának.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói kiemelkedő oktatói teljesítményéért a tanév Legjobb Oktatója Díjat Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna úrhölgynek, a Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet egyetemi docensének ítélték oda. A vándorserleget Béres Anita, a Hallgatói Önkormányzat elnöke adta át.

Kategóriák:
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon