Gyorsmenü

Átvették diplomájukat a GTK végzősei

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának ballagási és diplomakiosztó ünnepségét június 14-én tartották a gödöllői aulában.

Az esemény elnökségében helyet foglalt Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, dr. Tőzsér János, a SZIE rektora, Prof. Donnik Irina Mikhailovna, az Ural State Agricultural University rektora, dr. Túróczi Imre, a Szolnoki Főiskola rektora, dr. Káposzta József, a GTK dékánja, dr. Tóth Tamás, a SZIE oktatási rektorhelyettese, dr. Posta Katalin, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánhelyettese, dr. Szabó István, a Gépészmérnöki Kar dékánja, dr. Lakatos Vilmos, a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánja, dr. Nagy Henrietta, a GTK  nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, dr. Szilágyi Tivadar, a GTK tudományos dékánhelyettese, dr. Ugrósdy György, a GTK oktatási dékánhelyettese és Szabó Csilla, a GTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a diplomáciai testületek több tagja valamint minisztériumok képviselői.

- Elmélyült tudásra, szívósságra és akaratra van szükség egy sikeres életpálya befutásához és meggyőződésem, hogy ezeknek a feltételeknek a mai generáció teljes mértékben képes megfelelni – mondta köszöntőjében Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke. - Amikor az ember elindul a szakmai életútján, felvázol egy célt magának, mi az, amit az életében meg kíván valósítani és ezt maradéktalanul igyekszik elérni. Ma ezt az igyekezetet hatalmas verseny övezi itthon és külföldön. Hiszem, hogy az egyetemen mindent megtettek azért, hogy önök kellő munícióval induljanak el.

A politikus kiemelte, nagyon jó kell gazdálkodni az ország erőforrásaival a klímaváltozás, a nemzetközi válságok közepette. Örömteli azonban, hogy az Európai Unió új büdzséjében az innováció kiemelt súllyal szerepel, ezek kiaknázásában nagy szerep vár a fiatalokra. 

A karon most végzett külföldi és külhoni magyar hallgatókat is szeretettel üdvözölte Jakab István. Hozzátette: az erdélyi hallgatók jó részével már korábban is módja volt találkozni.

- A kormány számít a fiatal generációkra. Soha ne adjátok fel céljaitokat, legyetek következetesek és lankadatlanok – mondta befejezésül az Országgyűlés alelnöke.

- A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 4.057 hallgatójával az egyetem legnagyobb kara és az elmúlt évben is 15%-al növelni tudta a felvett hallgatók számát - hangsúlyozta beszédében dr. Káposzta József dékán, majd így folytatta: - A kar nem csupán a gödöllői kampuszon ajánl képzéseket, hanem Budapesten, Békéscsabán, Szarvason, Jászberényben és a határon túl, Csíkszeredában is, ahol az államilag támogatott vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés két 30 fős évfolyamán folyik az oktatás. E szak első végzősei most kapják meg diplomáikat.

A minőség irányába tett lépéseink eredményeit mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az átalakítások után a kar oktatóinak 80%-a rendelkezik tudományos fokozattal, ami a hazai üzleti képzéseket tekintve első helynek számít. Bizonyosan ennek is köszönhető, hogy az üzleti képzéseken diplomázott pályakezdők elhelyezkedési mutatói országos összehasonlításban is kiemelkedőek és a statisztikák alapján a karon végzett diplomások kapják a pályakezdők között a legmagasabb kezdő fizetést.

A kar tehát állja a próbát a hazai felsőoktatási intézmények versenyében és az itt tanuló 222 külföldi diák jelenléte szerint, tágabb összevetésben sem kell szégyenkeznie.

Az elmúlt két hét záróvizsgáin 508 hallgató tett sikeres záróvizsgát, 50-50%-ban alap- és mesterképzésben végeztek, akikből 134 fő kapott kiváló vagy jeles oklevelet. Ezek aránya több mint 26%.

Az újnak és a hagyománynak, vagy tudományosan megfogalmazva az innovációnak és a tradíciónak a küzdelme, minden korra jellemző. Van, amikor lassan változik a világ és van, amikor nagyon gyorsan. Most olyan korban élünk, amikor a változás szédítő, aki csak egy kis időre is megáll, véglegesen lemaradhat. Emiatt kell a folyamatos tanulást, ismeretfrissítést kötelezően beépíteni életünkbe, amihez a legjobb hely a Szent István Egyetem, hangsúlyozta dr. Káposzta József.

A végzős hallgatók nevében Balogh Barbara búcsúzott.  

Az ünnepségen ismertették, hogy a 2013/2014. tanévben kiváló munkájuk alapján a következők részesültek köztársasági, miniszteri és egyetemi kitüntetésben:

 • Mestertanár Aranyérem: Dr. Káposzta József dékán
 • Magyar Érdemrend Lovagkereszt: Dr. Szűcs István egyetemi tanár
 • Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett: Dr. Langer Katalin egyetemi docens
 • Pedagógus Szolgálati Érdemérem: Dr. Emőkey András egyetemi docens 
 • Professor Emeritus cím: Dr. Csath Magdolna egyetemi tanár, Dr. Szűcs István egyetemi tanár
 • SZIE Ezüstérem: Dr. Komor Levente egyetemi docens
 • SZIE Babérkoszorú Arany fokozat: Markó Olga adjunktus, Hodján Tamara igazgatási ügyintéző
 • SZIE Babérkoszorú Ezüst fokozat: Nagyné dr. Molnár Melinda egyetemi docens, Komáromi Kálmán adjunktus
 • SZIE Babérkoszorú hallgatói fokozat: Szabó Csilla HÖK elnök, Szabó Katalin PhD. hallgató
 • Címzetes Egyetemi Tanári Elismerő cím: Dr. Herbst Árpád egyetemi docens, Dr. Túróczi Imre (Szolnoki Főiskola, főiskolai tanár, rektor), Dr. Csaba László (CEU, egyetemi tanár), Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin ny. egyetemi docens, Dr. Jozef Kania (Krakkói Agrártudományi Egyetem, intézetigazgató)
 • Címzetes Egyetemi Docensi Elismerő cím: Nagy Miklós (Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter, társelnök), Dr. Vágyi Ferenc (Nyugat-Magyarországi Egyetem, intézetigazgató), Konkoly Mihály (Gróf Buttler Zrt, kereskedelmi igazgató), Pataki Tamás (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, főtanácsos), Dr. Bagó Zoltán (Európai Parlament, képviselő)                         
 • A Szent István Egyetem rektora dr. Túróczi Imrének, a Szolnoki Egyetem rektorának címzetes egyetemi tanári elismerő címet adományozott.
 • A kar a 70 éve végzett dr. Bánki Horváth Bélának Rubinoklevelet, az 50 éve végzett Fekete Sándornak Aranyoklevelet adományozott.
 • A kar tanácsa dr. Pápai Éva részére címzetes egyetemi docensi elismerő címet adományozott.
 • GTK Elismerő Oklevélben részesült Makra Lilla és Szabó Tiborné igazgatási ügyintéző, Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Csörgőné Palotay Krisztina, Győr Hajnalka, Noszkay Zita és Tóth-Lukács Adrienn igazgatási ügyintéző valamint Tatár Emese tanársegéd.
 • Dékáni Elismerő Oklevelet vehetett át Balogh Barbara gazdálkodás és menedzsment alapszakon végzett hallgató, Csernák Lilla Turizmus és vendéglátás alapszakon végzett hallgató, Csúr Zoltán Kommunikáció és médiatudomány alapszakon végzett hallgató, Földi Péter Pénzügy mesterszakos hallgató és Pazsiczki Gábor Pénzügy és számvitel alapszakos hallgató.
 • A kari tanácsa dr. Szűcs István professzor részére Pro Fakultate Emlékérmet, Prof. Donnik Irina Mikhailovna professzor asszony részére Pro Fakultate Nemzetközi Emlékérmet adományozott.
 • A kar hallgatói kiemelkedő oktatói teljesítményéért a 2013/2014 tanév Legjobb Oktatója Díjat Dr. Vörös Gyulának, az Üzleti Tudományok Intézete egyetemi docensének ítélték oda.
Kategóriák:
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)
GTK diplomaosztó (fotó: Balázs Gusztáv)