Gödöllő és BKH KTDK

FELHÍVÁS

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferenciára

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2018/2019. tanévre meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését a gödöllői és a budapesti képzési helyről, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.*

Fontos határidők:
Jelentkezési lap leadása:             2018. szeptember 24. (hétfő) 14 óra
Pályamunka és összefoglaló leadása:    2018. október 29. (hétfő) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:        2018. november 21. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A GTK TDK-ra jelentkezni 2018. augusztus 21. és szeptember 24. között lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek honlapfelület alján, a csatolmányok között.

További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

 

Gödöllő, 2018. május 22.                                                

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke