Csíkszeredai KTDK

 

A SZIE GTK és Tudományos Diákköri Tanácsa 2019. február 1-én rendezte a Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtani szekcióját a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Csíkszeredai Képzési Helyén, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány épületében.

A Csíkszeredai Képzési Helyen, a Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. szak 2 hallgatója és a Regionális és környezeti gazdaságtan MSc. szak 2 hallgatója mutatta be kiváló kutató munkájának eredményét. A Szekcióbizottság szerint kiváló minőségű és szakmai tartalmú pályamunkák születtek. A hallgatók színvonalas kivitelű power point bemutatók segítségével prezentálták a kutatási tevékenységüket.

 

A konferencia Szekció bizottsága:

Elnök:  Dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán SZIE GTK

Tagok:  Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár, SZIE GTK RGVI

            Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens SZIE GTK RGVI

            Ökrös Imre ügyvezető igazgató, Ökrös és Társa Kft Békés

Titkár: Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK

 

Eredmények:

I. helyezett:

Kocsis György SZIE GTK Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. 2. évfolyam

Pályamunka címe: A csíkszentimrei Büdösfürdő turisztikai fejlesztési lehetőségeinek elemzése

Témavezető: Dr. Péli László egyetemi docens, SZIE GTK

 

II.        helyezett:

Kovács Janka SZIE GTK Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. 2. évfolyam

Pályamunka címe: A lovasturizmus fejlesztésének és hatásainak vizsgálata Bikfalván egy lovasturisztikai vállalkozás indításának tervén keresztül

Témavezető: Dr. habil. Ritter Krisztián egyetemi docens, SZIE GTK

 

Szakmai előadás:

Lőrinc Balázs – Mezei Martin SZIE GTK Regionális és környezeti gazdaságtan MSc 1. évf. hallgatók

Pályamunka címe: Helyi identitás vizsgálat Csíkszeredában