Gyorsmenü

A SZIE végzősei tudják, melyik kikötőbe tartanak

A gödöllői aulában rendezték meg június 14-én a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (SZIE-GTK) ballagási és diplomakiosztó ünnepségét. A kar dékánja az eseményen arról beszélt, milyen fontos ma az életcélok meghatározása és milyen erkölcsi felelősséget jelent a diploma.

Az ünnepségen részt vett a diplomáciai testületek több tagja, és megjelentek a minisztériumok képviselői is. Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a sikeres életpályához ma elmélyült tudásra, szívósságra és akaratra van szükség. "Meggyőződésem, hogy ezeknek a feltételeknek a mai generáció teljes mértékben képes megfelelni" - jelentette ki a politikus köszöntőjében.

Dr. Káposzta József, a SZIE-GTK dékánja beszédében arról beszélt, a régi görög bölcsesség, miszerint "csak annak a hajósnak van jó szele, aki tudja, melyik kikötőbe tart", sőt, ma még fontosabb az életcélok pontos körvonalazása. "Az embereket ugyanis sok csábítás veszi körül, különösen a fiatalokat, akik nyitottságuk, természetes kalandvágyuk révén hajlamosak a kockázatos megoldásokra" - fogalmazott a kari vezető.

Káposzta beszélt arról, milyen gyorsan elszállnak az évek, amelyeket a hallgatók az intézményben eltöltenek, és amelyek során elkezdtek kialakulni a felelősség, a barátság, a kitartás, a küzdelem érzései is. "A közösségépítés fontos dolog, hiszen mindenki vágyik arra, hogy szeressék, elfogadják, meghallgassák, és tartozhasson valahová. A közösségekben erre nagyszerű alkalom nyílik. A Karon folyó képzéseinkkel ilyen közösségeket építünk, hiszen közösségek építése a jövőnk záloga. Az együttgondolkodás, az egymás segítése adhat olyan motivációt, amiben mindenki megtalálhatja boldogulásának zálogát" - mondta a dékán.

Káposzta beszélt arról is, hogy a diploma nemcsak anyagi vagy karrierlehetőség, de egyben erkölcsi értékkel is bír, aki műveltségben, iskolázottságban több mint az átlag, nem viselkedhet közönségesen. "Ő egyfajta minta, akinek jó példát kell mutatnia, így a diploma ma is felelősséggel jár. Erkölcsi felelősséggel is" - emelte ki.

A dékán elmondta, a SZIE-GTK jelenleg több mint négyezer hallgatójával a SZIE legnagyobb kara, ahol a felvett hallgatók száma az elmúlt évek demográfiai trendjeinek ellenére is 15 százalékkal növekedett. A kar oktatóinak négyötöde tudományos fokozattal rendelkezik, ami első helyet jelent a hazai üzleti képzések között, és a statisztikák alapján az itt végzettek kapják a legmagasabb pályakezdő fizetést az országban. "Egyetemünk, karunk tehát állja a próbát a hazai felsőoktatási intézmények versenyében, de nemzetközi kapcsolataink, karunkon tanuló 222 külföldi diák jelenléte szerint, tágabb összevetésben sem kell szégyenkeznünk" - mondta el a kar dékánja.

A kar záróvizsgáin az elmúlt hetekben 508 hallgató tett sikeres záróvizsgát, 50-50 százalékban alap- és mesterképzésben végeztek, akikből 134 fő kapott kiváló vagy jeles oklevelet. Ezek aránya több mint 26 százalék.

Az ünnepségen ismertették azt is, kik részesültek köztársasági, miniszteri és egyetemi kitüntetésben a tanévben munkájuk alapján. Köztük volt maga Káposzta is, akit Mestertanár Aranyéremmel jutalmaztak. Emellett dr. Szűcs István egyetemi tanár a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át, címzetes egyetemi tanári elismerő címet adományoztak dr. Túróczi Imrének, a Szolnoki Egyetem rektorának, a karon 70 éve végzett dr. Bánki Horváth Béla pedig Rubinoklevelet vehetett át.

Kategóriák: