Gyorsmenü

A sokarcú Bag – könyvbemutató

2017 nyarán visszatértek Bagra a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának faluszeminaristái. A Gödöllővel szomszédos, de már a Galga mentéhez tartozó nagyközségben először 2009-ben végeztek kutatómunkát.

A második tábor eredményeit is közzéteszik; az Acta Regionis Rurum Bagról szóló 11. kötetének bemutatóját május 2-án, délután fél 4-kor tartják Gödöllőn, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének Szénay termében.

A karon 2007 óta hirdetik meg minden tavaszi félévben a Faluszeminárium című kurzust. A Faluszeminárium a falvak társadalomföldrajzi, társadalomnéprajzi, szociográfiai és szociológiai megismerésének elméleti, módszertani alapjait mutatja be. Felvázolja a 20. századi magyarországi falukutatás és faluszociológia történetét, elméleti és módszertani eredményeit, a szociográfia, szociálgeográfia műfaját és legfontosabb irodalmát. Felkészíti a hallgatókat a mai vidéki társadalom és gazdaság reális képének kialakítására, miközben a helyi közösségek történetileg kialakult és napjainkban is meglévő értékeire is hangsúlyt fektet. A Faluszeminárium további vállalt célja lehetőséget adni arra, hogy a hallgatók minden évben egy mintahelyen közelebbről is megismerhessék a mai falvak jellegzetességeit, hagyományait, speciális problémáit. Ennek érdekében összekapcsolva az elméleti alapokat a gyakorlati célkitűzésekkel, a szeminárium fél éve alatt minden hallgató kialakít magának a vizsgálódás helyszínéül kiválasztott településhez kapcsolódóan egy önálló kutatási irányt, amit nyáron egy falukutató tábor keretén belül meg is valósít. Az első eredmények megjelenítésére a Kutatók Éjszakáján kerül sor, majd ezek tanulmányok formájában az Acta Regionis Rurum című lektorált folyóiratban jelennek meg, amihez kötetbemutató mini-konferencia is tartozik.