Magyar Tudomány Ünnepe

 

 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM 
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK A 
”MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – 2016”
RENDEZVÉNYSOROZATON

 

A Magyar Tudományos Akadémia 2016 novemberében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ismét megrendezi a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2016” című országos programsorozatot a társadalom széles rétegei számára. Az Akadémia kiemelten fontosnak tartja a hazai tudományos kutatások eredményeinek ismertetését, a tudomány és a kutatómunka népszerűsítését a társadalomban; a megbízható tudás közvetítésével az egyéni és a közösségi döntések megalapozottságát kívánja segíteni a mindennapi élethelyzetekben.

Gróf Széchenyi Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójának célkitűzésére emlékezve – figyelemmel a Széchenyi-emlékévre – az idei eseménysorozat egyik kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a tudományok magyar nyelven való művelésére, valamint a mindennapokban használt szaknyelvi kifejezések közérthetőségének alapvető követelményére.

A 2016. évi rendezvénysorozat mottója „Oknyomozó tudomány”, amely arra utal, hogy a tudományos kutatások alapja a jelenségek okainak felderítése. Szemléletváltást hirdet emellett a tudományos kutatásokban: egyre több globális szintű tudományos kérdés merül fel (pl. a klímaváltozás, a népvándorlás ok-okozata stb.), amelyekre a különböző tudományterületek együttműködésével adható közös válasz, közös megoldás.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvényei a kutatói tényfeltáró tevékenységek módszertanának ismertetésével hatékony segítséget kívánnak nyújtani a mindennapi döntéseket befolyásoló témák több irányú megközelítéséhez, és kiemelt figyelmet fordítanak többek között

 

  • a klímaváltozás globális méretű következményeire adható interdiszciplináris megoldási lehetőségekre,
  • az oktatás szakmódszertani és szaknyelvi kérdéseire,
  • a kétnyelvűség-többnyelvűség és az identitás kapcsolódására hazai és külhoni tekintetben,
  • a tudomány és a társadalom viszonyát befolyásoló tényezőkre,
  • a különböző tudományterületek széles körű együttműködésére

A rendezvénysorozat hagyományait folytatva az emberi erőforrások minisztere a Magyar Tudomány Ünnepe védnöke; az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetszerkesztői feladatait a minisztérium Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztálya látja el.

 

A SZIE-GTK 2016. november 3. és 30. között az alábbi rendezvényeket szervezi:

 

 

  • 2016. november 23.

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia
Helyszín: Szent István Egyetem, Gödöllői Campus
Kapcsolattartó: Urbánné Malomsoki Mónika - Urbanne.Monika@gtk.szie.hu (SZIE-GTK RGVI)

  • 2016. november 24.

Tradíció és Innováció 2016
Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában
Helyszín:
Szent István Egyetem, Főépület, Földszinti Rektori Díszterem
Kapcsolattartó: Dr. Szilágyi Tivadar - Szilagyi.Tivadar@gtk.szie.hu (SZIE-GTK RGVI)