Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság

A karon a hallgatói fegyelmi jogkört első fokon a bizottság gyakorolja. A kari hallgatók fegyelmi és kártérítési ügyeiben első fokon eljáró testület. A bizottság fegyelmi eljárás lefolytatására köteles - annak szabályszerű elrendelése esetén - a karon folyó egyetemi és főiskolai képzések, alapképzések (BA, BSc), mesterképzések (MA, MSc), egységes osztatlan képzések, felsőoktatási szakképzések, valamint szakirányú továbbképzések és doktori képzések keretében nappali" esti, levelező és távoktatási tagozaton tanulmányokat folytató magyar, EU tagállami és más külföldi állampolgárságú hallgatók fegyelmi ügyeiben eljárni.

Bizottsági tagok

Elnök: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, dékánhelyettes

Tagok:

  • Dr. Vinogradov Szergej egyetemi docens
  • Orlovits Zsolt mestertanár
  • Bánfalvi Zsanett hallgató
  • Himberger Péter hallgató