Gyorsmenü

Közösségfejlesztésért Kari Ösztöndíj

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar – Az ESZMSZ 5/D melléklet GTK Kiegészítésének 4. számú Függeléke alapján – pályázatot hirdet Közösségfejlesztésért Kari Ösztöndíjra. Ösztöndíj egyszeri pénzbeli juttatás, amely kizárólag pályázat útján adható. A pályázati keretösszeg a 2015/16. tanévre 1.000.000 Ft.

I. A pályázat feltételei

Pályázatot adhat be a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló személy, aki a Kar érdekében kiemelkedő közösségi, közéleti tevékenységet fejt ki.

II. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a hallgató azonosításra alkalmas adatait és Neptun kódját, a közéleti tevékenység rövid ismertetését, valamint a tevékenységet irányító oktató vagy vezető (dékánhelyettes/kari szervezeti egység vezető/hallgatói önkormányzat elnöke) igazolását, amely tartalmazza a javasolt ösztöndíj összegét.

A pályázatokat a dékán címére, a Kari Titkárságra kell benyújtani egy nyomtatott és aláírt példányban. A pályázatok benyújtása a tanév végéig folyamatos.

III. A pályázat bírálata

Az ösztöndíj odaítéléséről háromtagú Bíráló Bizottság dönt. A Bizottság a tanév végéig legalább kéthavonta ülésezik. A nyertes pályázóknak megítélt összeg a következő hónapban esedékes tanulmányi ösztöndíjjal együtt kerül kifizetésre.

A Bizottság az ösztöndíj odaítélésénél és az ösztöndíj összegének megállapításánál a pályázó közösségépítő és népszerűsítő közéleti tevékenységének eredményességét, színvonalát és hatását értékeli. A Bizottság az elutasító határozatról a pályázót írásban értesíti.

A Közösségfejlesztésért Kari Ösztöndíj szabályzatát az ESZMSZ 5/D melléklet GTK Kiegészítésének 4. számú Függeléke tartalmazza.

Gödöllő, 2015. november 23.

Dr. Káposzta József
dékán s.k.

CsatolmányMéret
Fájl Pályázati felhívás és adatlap18.7 KB