A pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítőszakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2019. január 25.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10.

A képzés teljes neve:

A pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE-GTK Gödöllő 2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2019. február (keresztfélév), vagy  2019.  szeptember
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 4-5 hétvége
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 95.000 Ft/félév
Minimális indulólétszám: 12 fő
Maximális létszám: 40 fő

Részvétel feltétele:

Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve (Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése):

Szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen)

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2019. január 25. (keresztfélév) vagy 2019. szeptember 10.

A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK- TTI Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.  

E-mail: Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: A jelentkezési díjat a Szent István Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 bankszámlaszámra kérjük átutalni. A közlemény rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét, valamint a ’pályaorientáció’ szót.

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Tel/fax: 28-522-000/3636 mellék; 28-522-993
Mobil: 20-999-3200
E-mail: Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu
Honlap: tti.gtk.szie.hu

Képzési hely: