Műszaki szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2019. február 10.

A képzés teljes neve

Műszaki Szakközgazdász – körkörös gazdaság szakirány (A) Mester Szintű Műszaki Szakközgazdász - körkörös gazdaság szakirány (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

(A) (B) Az elmúlt években a gazdasági szektor meghatározó szereplői részéről egyre nőtt az igény olyan képzettséggel is rendelkező közgazdászok iránt, akik megfelelő műszaki ismeretek birtokában, reálisan átlátják egy-egy projekt megvalósíthatóságát, kivitelezhetőségét. Nem csak gazdasági, hanem egy átfogó, a műszaki részletekre is kiterjedő megközelítéssel, felelősen tudnak dönteni a műszaki tartalmak szakmai színvonaláról, illetve a műszaki tartalom korrekt felépítéséről. A műszaki alapismereteket is nyújtó képzés során a hallgatók a műszaki szakterületek irányításához, finanszírozásához, projektmenedzseléséhez kapcsolódó mértékadó, releváns műszaki háttérismeretekhez jutnak, mellyel a vállalatok tevékenységét a műszaki szakterületen is jártas közgazdászként, pénzügyi szakemberként segíthetik. A képzés sajátosságához kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a műszaki tartalom pontos megítélése során, a pénzügyi területek költség-haszon szemléletű megközelítését mindig szem előtt tartják majd az itt végzett hallgatók, mivel a képzés alatt elsősorban a műszaki feltétel rendszerek értelmezésének legfontosabb pénzügyi alapjait sajátítják el.

A műszaki szakközgazdász képzés szakmai tartalma kiemelkedően előremutató a többi képzés viszonylatában, mivel hazánkban elsőként határoz meg olyan gazdasági szakirányt (Körkörös Gazdaság), amely mind az Európai Unió, mind a nemzetközi nagyvállalti trendek fejlődési útjával megegyezik, és elsősorban a fenntartható, körkörös üzleti modelleket használó, alkalmazó gazdasági stratégiák megvalósítását segíti.

A képzést elsősorban autóipari, gépipari területen dolgozó, tervezéssel, műszaki fejlesztéssel, innovációval foglalkozó közgazdászok, pénzügyi szakemberek részére ajánljuk, akik a képzés végén a legmodernebb gazdasági ismeretekere tehetnek szert a műszaki feltételrendszerek követésének képessége mellett. Továbbá hasznos lehet a műszaki szakközgazdász képzés során megszerzett ismeret a közigazgatási szervek, önkormányzatok gazdasági vezetői számára, illetve pályázati menedzserek, hitelfolyósítással és biztosítással foglakozó szakemberek részére.

Információk a képzésről

Képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., valamint SZIE-GTK Budapesti Képzési Hely 1135 Budapest, Szent László u. 59-61.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 +1 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2019. február 18.
Képzés gyakorisága: havonta 1 alkalommal (péntek vagy szombat)
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 300 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám: 20 fő
Maximális létszám: 45 fő

Részvétel feltétele

A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

  1. A MŰSZAKI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKRA az vehető fel, aki alapképzési szakon (BSc), illetve főiskolai szakon szerzett közgazdász szakképzettséget.
  2. A MESTER SZINTŰ MŰSZAKI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKRA az vehető fel, aki mesterképzésben (MSc) vagy egyetemi képzésben szerzett közgazdász oklevelet.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve

A hallgatók a szakdolgozat/diplomadolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után, az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése

(A) Mesterszintű szakközgazdász műszaki szakon – körkörös gazdaság szakirányon

(B) Szakközgazdász műszaki szakon - körkörös gazdaság szakirányon

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2019. február 10.
A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

„Műszaki szakközgazdász” SZIE GTK Klímagazdaságtani Elemző – és Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
E-mail: kekk@gtk.szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: A jelentkezési díjat a Szent István Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 bankszámlaszámra kérjük átutalni. A közlemény rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét, valamint az alábbi azonosítási számot: 31866

Elérhetőségeink

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Klímagazdaságtani Elemző – és Kutatóközpont

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522-000 (2377 vagy 1046)
E-mail: kekk@gtk.szie.hu
Kapcsolattartó:
Czikkely Márton tanársegéd, E-mail: czikkely.marton@gtk.szie.hu
Szakkoordinátor: Czikkely Márton tanársegéd, E-mail: czikkely.marton@gtk.szie.hu
Szakfelelős: Dr. habil Fogarassy Csaba egyetemi docens

Képzési hely: