Executive MBA Diplomáciai és nemzetközi szervezetek szakértő szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 4.

A képzés teljes neve:

Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt. A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése a szakmai teljesítmény a karrierlehetőségek javítása érdekében. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint  multinacionális cégek számára.

Információk a képzésről

Képzés helyszínei: SZIE GTK Budapesti Képzési Helye és Gödöllői Képzési Hely
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. szeptember 11.
Képzés gyakorisága: hetente szombati napokon, félévenként 8-10 hétvége
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 250 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 15 fő
Maximális létszám: 30 fő

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 4.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a lap alján a csatolmányok közül)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:   

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Agrobiznisz Intézet (Dr. Zaien Samir)

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

E-mail: zaien.samir@szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
    (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: Átutalás. A közlemény rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét, valamint a következő azonosítási számot:  33O110641

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
GTK Agrobiznisz Intézet
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522-000 /2250

E-mail: zaien.samir@szi.hu
Szakfelelős: Dr Popp József dékán

Kontaktszemély: Dr. Zaien Samir

 

 

Képzési hely: