Gazdálkodási és menedzsment BA

Tisztelt leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BA, mesterszak/MA, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulásával párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a múltban, de a jövőben is a hallgatóival szemben magas követelményeket támasztó, minőségi stratégiát követ. Olyan középiskolás hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a választott szakmájuk és hivatásuk iránt, nagy szorgalommal és kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni. A karunk képzéseit befejező szorgalmas és tehetséges hallgatóinknak a múltban sem volt elhelyezkedési problémájuk és mi mindent el fogunk követni, hogy ez a helyzet a jövőben is jellemző legyen ránk. A végzős hallgatóink körében csaknem egy évtizede rendszeresen elvégzett felmérések adatai alapján nyugodt szívvel állítjuk, hogy a kar szakjain végző hallgatóink elsöprő többsége újra a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára jelentkezne.

Dr. Illés B. Csaba
egyetemi tanár, szakvezető

 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak:
Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
Szakirányok: ellátási lánc menedzsment, üzletviteli menedzser
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin 270.000. Ft/félév. levelezőn 250.000. Ft / Félév)
Képzési idő: 7 félév

 

A képzés célja olyan vállalati közgazdászok képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és intézmények folyamatainak, tevékenységeinek tervezésére, elemzésére, a vállalati erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás, ill. a vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mester ciklusában történő folytatásához, ill. alapokat biztosít a későbbi doktori képzésre (PhD) is.

A képzés tantárgyai modulokba csoportosíthatók, amelyek a következők:

  • módszertani alapozó modul (gazdasági matematika, statisztika, informatika),
  • elméleti-gazdaságtani alapozó modul (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságtörténet),
  • nemzetgazdasági és társadalomtudományi modul (Európai Uniós ismeretek, gazdaságpszichológia, filozófia, gazdaságpolitika),
  • üzleti alapozó modul (vállalatgazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, számvitel, szervezés és vezetés, emberi erőforrás menedzsment, termelés‑ és szolgáltatásmenedzsment, vállalati információs rendszerek és jogi ismeretek).

A Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak közös modulja a következő tantárgyakból áll: üzleti kommunikáció, marketingmenedzsment, üzleti etika, stratégiai tervezés és menedzsment, kontroling, elemzés, szervezeti magatartás, gazdasági informatika, minőségmenedzsment, pénzügyi jog, kis- és középvállalkozások menedzsmentje, döntéselmélet.

Az alapozó tanulmányok fontos része a kétféléves üzleti nyelv és különböző készségfejlesztő tantárgyak (prezentációs technikák, karriertervezés, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning) teljesítése is.

Az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása mellett, a képzés utolsó két félévében szakirányi specializációra nyílik lehetőség. A Gazdálkodási és menedzsment alapszakon az elfogadott szakirányok a következők:

  • Ellátási lánc menedzsment,
  • Üzletviteli menedzser

 

Karrier

"Az egyetemen eltöltött öt év alatt - nagy felkészültségű oktatók irányítása mellett - olyan széleskörű ismeretekre tettünk szert , amelyek az élet számos területén tettek bennünket alkalmassá arra, hogy megfeleljünk a kihívásoknak és sikeres szakmai életpályát alakítsunk ki. És az sem elvetendő, hogy minderre rendkívül kellemes környezetben került sor."

Éder Tamás, igazgató
Bonafarm Zrt.

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu
 

A képzésért felelős Intézet:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézet
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel.: 06-28-522-000/2013, 2180
E-mail: Illes.Balint.Csaba@szie.hu
E-mail: Gazdalkodasi-BA@gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/2018 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: